Πηγές και κρήνες του Ζαγορίου

Πηγές και κρήνες του Ζαγορίου

Zagori topoGuide
Zagori topoGuide: Η Βρύση Κονόμου στο Τσεπέλοβο

Εκατοντάδες μικρές και μεγάλες βρύσες θα συναντήσει κανείς κατά την περιήγησή του στο Ζαγόρι, χάρη στα τρεχούμενα νερά της περιοχής. Εντός του Ζαγορίου, ωστώσο, εμφανίζεται μία διαβάθμιση στην αθονία των επιφανειακών υδάτων από Ανατολικά προς Δυτικά, με το Ανατολικό Ζαγόρι να έχει τα περισσότερα τρεχούμενα νερά και στο Δυτικό αρκετά λιγότερα, πιθανώς και λόγω των διάτρητων ασβεστολιθικών εδαφών της Τύμφης. Εκεί αναπτύχθηκε περισσότερο και η τεχνική των στερνών και των πηγαδιών.

Zagori topoGuide
Zagori topoGuide: Η πηγή Κρούνα, στα αλπικά λιβάδια της Αστράκας

Οι βρύσες είναι αναπόσπαστο μέρος ενός ζαγορίσιου χωριού, ευρισκόμενες κατά κανόνα στην πλατεία του οικισμού και επομένως θα έπρεπε να διατηρούν πιστά την τεχνοτροπία και το ύφος της λαϊκής αρχιτεκτονικής. Η πλειοψηφία τους είναι πετρόχτιστες και σκεπασμένες, καθώς περά από την παροχή του νερού αποτελούσαν και σημείο κοινωνικής συναναστροφής ή ξεκούρασης για τους ταξιδιώτες (αρκετές βρύσες υπάρχουν σε κομβικά σημεία των σημαντικότερων διαδρομών, έξω από τους οικισμούς).

Φωτογραφίες και περιγραφές των πηγών και κρηνών και πηγαδιών του Ζαγορίου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ζαγόρι topoGuide. Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.

Φωτογραφίες και περιγραφές πηγών, και κρηνών του Ζαγορίου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ζαγόρι topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone και iPad). Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος.