Γεφύρια του Ζαγορίου

Γεφύρια του Ζαγορίου

Όλα τα φαράγγια, οι χαράδρες, τα ποτάμια και τα μεγάλα ρέματα στο Ζαγόρι γεφυρώνονται από πολυάριθμα πέτρινα γεφύρια. Τα γεφύρια κτίστηκαν από τον 17ο έως και τα τέλη του 19ου αι. και είναι μονότοξα, δίτοξα ή τρίτοξα.

Zagori topoGuide
Ζαγόρι topoGuide: Το τρίτοξο γεφύρι του Πλακίδα

Φωτογραφίες και περιγραφές γεφυριών του Ζαγορίου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ζαγόρι topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone και iPad). Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.