Πανίδα του Ζαγορίου

Πανίδα του Ζαγορίου

Zagori topoGuide
Ζαγόρι topoGuide: Brown bear (Ursus arctos)

Στο Ζαγόρι απαντώνται πάνω από 60 είδη θηλαστικών. Τα πιό σημαντικά είδη είναι η αρκούδα και ο λύκος. Υπάρχουν ακόμα άφθονα αγριογούρουνα (Sus scrofa) και λίγα ζαρκάδια. Στα ανοιχτά δάση θα συναντήσουμε τον αγριόγατο (Felis sylvestris), στα ποτάμια τη βίδρα (Lutra lutra), ενώ στην ανώτερη ζώνη και κυρίως στις κορυφές της Γκαμήλας θα δούμε μικρές ομάδες από το αγριόγιδα (Rupicapra rupicapra balcanica).

Zagori topoGuide
Ζαγόρι topoGuide: Wild boar (Sus scrofa)

Εδώ ζούν επίσης Λαγοί (Lepus europaeus), αλεπούδες (Vulpes vulpes), ασβοί (Meles meles), κουνάβια (Martes foina) και δασοκούναβα (Martes martes), καθώς και συνήθη μικρότερα θηλαστικά, όπως η Ετρουσκομυγαλίδα (Suncus etruscus), η Χωραφοµυγαλίδα (Crocidura leucodon) και ο Τυφλοπόντικας (Talpa caeca).

Zagori topoGuide
Ζαγόρι topoGuide: Chamois (Rupicapra rupicapra balcanica)

Η ορνιθοπανίδα της περιοχής είναι ιδιαίτερα πλούσια. Διαβάστε ένα πιο αναλυτικό κεφάλαιο πάνω στην ορνιθοπανίδα του Ζαγορίου.

Zagori topoGuide
Ζαγόρι topoGuide: Roe deer (Capreolus capreolus)

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 30 είδη ερπετών και αμφιβίων, και συγκεκριμένα 16 είδη σαύρας, 10 είδη φιδιών και 4 είδη χελωνών. Πιό εύκολο είναι να δει κανείς Σαλαμάνδρες (Salamandra salamandra) μετά από βροχή στο δάσος, Κιτρινομπομπίνες (Bombina variegata) σε όλους τους νερόλακκους, και αλπικούς Τρίτωνες (Ichthyosaura alpestris) στην Δρακόλιμνη και σε πολλές τις λούτσες και ποτίστρες σε υψόμετρο πάνω από 1000μ.

Πως θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές για πολλά είδη θηλαστικών και ερπετών του Ζαγορίου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ζαγόρι topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει τους τυπικούς βιοτόπους του κάθε είδους.