Δίκτυο ΣΠΑΥ

Δίκτυο ΣΠΑΥ

Οι διαδρομές του βόρειου άκρου του Υμηττού έχουν σαν φυσική αφετηρία τη μονή Αγίου Ιωάννου Κυνηγού. Μπροστά στο μοναστήρι υπάρχει μεγάλος χώρος στάθμευσης. Οι διαδρομές εδώ είναι καλά σηματοδοτημένες και καλοπατημένες - όλες έχουν ενταχθεί στο δίκτυο διαδρομών του ΣΠΑΥ.

Οι διαδρομές της ενότητας είναι:

Όνομα διαδρομής
Δυσκολία
Μήκος
m
Ανάβαση
m
Κατάβαση
m
Σημείωση
Δίκτυο ΣΠΑΥ Διαδρομή 2 1/5 2653.6 169 169 Κυκλική πορεία στο Κορακοβούνι
Δίκτυο ΣΠΑΥ Διαδρομή 3 1/5 2687.7 220 220
Δίκτυο ΣΠΑΥ Διαδρομή 5 1/5 4238.9 446 316
Δίκτυο ΣΠΑΥ Διαδρομή 7 1/5 2669.7 254 254
Δίκτυο ΣΠΑΥ Διαδρομή 8 1/5 3712.7 513 129
Δίκτυο ΣΠΑΥ Διαδρομή 10 1/5 6584.7 633 513
Δίκτυο ΣΠΑΥ Διαδρομή 10a 1/5 1241.8 215 2
Δίκτυο ΣΠΑΥ Διαδρομή 11 1/5 2588.1 151 151 Κυκλική πορεία στον Άγιο Ιωάννη Κυνηγό
Δίκτυο ΣΠΑΥ Διαδρομή 12 1/5 2808.1 228 194
Δίκτυο ΣΠΑΥ Διαδρομή 13 1/5 5790.6 409 406
Δίκτυο ΣΠΑΥ Διαδρομή 14 1/5 2350.7 204 204
Δίκτυο ΣΠΑΥ Διαδρομή 15 1/5 2647.4 104 104

Όλες οι πιο πάνω διαδρομές περιλαμβάνονται στον οδηγό Υμηττός topoguide.

Ο οδηγός Υμηττός topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μέσα από τη γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Play Store. Ο Υμηττός ανήκει στην ομάδα της Αττικής.

Ο οδηγός Υμηττός topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από τη γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Προμηθευτείτε τον οδηγό του Υμηττού ως in-app purchase στην εφαρμογή, μέσα στην ομάδα της Αττικής.

Ο οδηγός Υμηττός topoguide περιλαμβάνει περιγραφές και φωτογραφίες για τις πιο πάνω διαδρομές. Οι διαδρομές πλαισιώνονται από τα σημεία ενδιαφέροντος της άμεσης γειτονίας τους. Η εφαρμογή αναγνωρίζει την πλησιέστερη διαδρομή και προτείνει στον χρήστη να τον καθοδηγήσει ενεργητικά κατά μήκος της.