Διαδρομές με αφετηρία τη μονή Κουταλά

Διαδρομές με αφετηρία τη μονή Κουταλά

Μπαίνουμε στην πυκνά δασωμένη λεκάνη του Κουταλά από την πρόσβαση των εγκαταστάσεων άθλησης του δήμου Βύρωνα, αφήνοντας αριστερά μας το στρατόπεδο.
Η ενότητα του Κουταλά έχει διατηρήσει ανέπαφη μια ψηλή βλάστηση από πεύκα και κυπαρίσσια, ωστόσο κάτι λείπει από τον τόπο αυτόν και μοιάζει να έχει χάσει τη φυσικότητά του. Ευτυχώς, αρκετά δρομάκια και μονοπάτια μας βοηθούν να διασχίσουμε τη λεκάνη, με προορισμό τα αρχαία λατομεία, την κοιλάδα της Καισαριανής ή τη μονή Καρέα. Οι κύριοι συνδυασμοί χωματόδρομων και μονοπατιών διαμορφώνουν τις πιο κάτω διαδρομές:

Όνομα διαδρομής
Δυσκολία
Μήκος
m
Ανάβαση
m
Κατάβαση
m
Σημείωση
Κύκλος στη μονή Κουταλά 2/5 6266.5 549 548 Μια πορεία με εντυπωσιακά περάσματα
Μονή Κουταλά- Μονή Καρέα 1/5 3052.3 230 106 Ήπιος περίπατος μέσα στο δάσος
Μονή Καισαριανής-Καρέας 1/5 4871.9 207 297 Μακριά αλλά εύκολη πορεία

Όλες οι πιο πάνω διαδρομές περιλαμβάνονται στον οδηγό Υμηττός topoguide.

Ο οδηγός Υμηττός topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μέσα από τη γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Play Store. Ο Υμηττός ανήκει στην ομάδα της Αττικής.

Ο οδηγός Υμηττός topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από τη γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Προμηθευτείτε τον οδηγό του Υμηττού ως in-app purchase στην εφαρμογή, μέσα στην ομάδα της Αττικής.

Ο οδηγός Υμηττός topoguide περιλαμβάνει περιγραφές και φωτογραφίες για τις πιο πάνω διαδρομές. Οι διαδρομές πλαισιώνονται από τα σημεία ενδιαφέροντος της άμεσης γειτονίας τους. Η εφαρμογή αναγνωρίζει την πλησιέστερη διαδρομή και προτείνει στον χρήστη να τον καθοδηγήσει ενεργητικά κατά μήκος της.