Μοναστήρια της Πάρνηθας

Μοναστήρια της Πάρνηθας

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Πάρνηθα topoguide
Πάρνηθα topoguide: Η μονή Κλειστών

Κάπως μακρύτερα από τον πυρήνα της Αθήνας, η Πάρνηθα δεν γνώρισε την ένταση της μοναστικής εποίκησης της Πεντέλης και του Υμηττού. Έτσι τα παλιά μοναστήρια είναι λίγα και οι περισσότερες νεώτερες μονές συγκροτήθηκαν σε άμεση σχέση με του περιπαρνήθιους οικισμούς.

Πάρνηθα topoguide
Πάρνηθα topoguide: Η μονή Κυπριανού

Πάρνηθα topoguide

Πάρνηθα topoguide

Συσκευές Android

Φωτογραφίες και περιγραφές όλων των μοναστηριών της Πάρνηθας περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Πάρνηθα topoguide.

Ο οδηγός Πάρνηθα topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως αγορά εντός εφαρμογής. Πρώτα πρέπει να εγκαταστήσετε την δωρεάν εφαρμογή topoguide Greece από το topoguide Greece από το Play Store της Google και στη συνέχεια να κάνετε την αγορά.

Αν έχετε ήδη εγκατεστημένη την εφαρμογή, προμηθευτείτε τον οδηγό Πάρνηθα topoguide πατώντας εδώ την άμεση αγορά Πάρνηθα topoguide.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.

Πάρνηθα topoguide
Πάρνηθα topoguide

Πάρνηθα topoguide

Συσκευές iOS (iPhone & iPad)


Φωτογραφίες και περιγραφές όλων των μοναστηριών της Πάρνηθας περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Πάρνηθα topoguide.

Ο οδηγός Πάρνηθα topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Προμηθευτείτε τον οδηγό της Πάρνηθας ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.

Πάρνηθα topoguide