Πεζοπορία στην Έξω Μάνη: Αβία

Πεζοπορία στην Έξω Μάνη: Αβία

Η χερσόνησης της Μάνης, το μεσαίο από τα τρία νότια δάχτυλα της Πελοποννήσου, είναι μια ξεχωριστή ανθρωπογεωγραφική ενότητα, με πολλά ιδιαίτερα κοινωνικά, ιστορικά και φυσικά χαρακτηριστικά. Το δυτικό τμήμα της Μάνης, αν και αναπόσπαστα δεμένο με το ανατολικό, ανήκε πάντοτε στη μεσσηνιακή σφαίρα επιρροής και βρίσκει την κοινωνική και οικονομική διέξοδο του προς την Καλαμάτα. Θέατρο σημαντικών ιστορικών γεγονότων, η δυτική Μάνη ανέπτυξε ένα ιδιόμορφο πλέγμα κοινωνικών και πολιτισμικών στοιχείων, όπου αναμειγνύονται αρχέγονα και νεωτεριστικά στοιχεία και δημιουργούν έναν μοναδικό τοπικό πολιτισμό που μοιάζει σχεδόν νησιωτικός στη σύνθεση και την εσωστρέφειά του. Πάνω στο σκληρό και ανέκφραστο τοπίο, ο πολιτισμός αυτός υλοποιείται με την οικοδομική του, που χαρακτηρίζεται από τον αμυντικό χαρακτήρα των οικιών (πυργόσπιτα), τις τεχνικές της οικονομίας της επιβίωσης, αλλά και τους κοινωνικούς κανόνες, που δημιουργούν ένα πλαίσιο ιδιόμορφων παραδόσεων και εθίμων. Η Μάνη είναι ο τόπος για να μελετήσει κανείς μια διαφορετική κοινωνία και η πεζοπορία είναι η καταλληλότερη εισαγωγή στον κόσμο της.

Μάνη: Αβία topoguide
Μάνη: Αβία topoguide. Ο Μπίλιοβος, ο δρόμος από τα Σωτηριάνικα στα Αλτομιρά

Η περιοχή της Αβίας προσφέρει μερικές πολύ ενδιαφέρουσες πορείες, ανάμεσα στις οποίες ο περίφημος Μπίλιοβος, το μεγάλο χτιστό μονοπάτι (μήκος 2.9 χλμ) που συνδέει τα Σωτηριάνικα με τα Αλτομιρά.