Αρχαίες και μεσαιωνικές οχυρώσεις στον Υμηττό

Αρχαίες και μεσαιωνικές οχυρώσεις στον Υμηττό

Ως εσωτερική μεθόριος των αρχαίων δήμων της Αττικής, που είχαν στενές σχέσεις με την Αθήνα, ο Υμηττός δεν έφερε σημαντικά οχυρά, ούτε μετείχε στο συνοριακό δίκτυο φρυκτωριών, όπως η Πάρνηθα. Το πιό σημαντικό οχυρωματικό έργο είναι η προϊστορική ακρόπολη του Σφηττού, κοντά στο Κορωπί. Στα βόρεια, έχουν εντοπιστεί δύο δυσεξήγητα αρχαία στρατόπεδα: ένα μακρύτατο τείχος στη μονή Καισαριανής και ένα τετράγωνο οχυρό στον Πύργο. Τα λείψανα δύο αρχαίων πύργων στο Κορακοβούνι και ο μεσαιωνικός πύργος της Ανθούσας συμπληρώνουν την εικόνα.

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Αρχαίες και μεσαιωνικές οχυρώσεις στον Υμηττό

Φωτογραφίες και περιγραφές όλων των οχυρωσεων του Υμηττού περιλαμβάνονταιστον οδηγό Υμηττός topoguide.

Ο οδηγός Υμηττός topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μέσα από τη γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Play Store. Ο Υμηττός ανήκει στην ομάδα της Αττικής.

Ο οδηγός Υμηττός topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από τη γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Προμηθευτείτε τον οδηγό του Υμηττού ως in-app purchase στην εφαρμογή, μέσα στην ομάδα της Αττικής.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.