Μοναστήρια του Υμηττού

Μοναστήρια του Υμηττού

Υμηττός topoguide
Υμηττός topoguide: Η μονή Αγίου Ιωάννη Καρέα

Όπως και η Πεντέλη, έτσι και ο Υμηττός απετέλεσε προσφιλή χώρο καταφυγής για ασκητές και μετέπειτα μοναστικές κοινότητες. Ήδη από τα μέσα βυζαντινά χρόνια, ο Υμηττός φιλοξένησε σημαντικά μοναστήρια, όπως η μονή Καισαριανής, η μονή Αγίου Γεωργίου Κουταλά, η μονή Αγίου Ιωάννη Καρέα και η μονή Αγίου Ιωάννη Κυνηγού.

Υμηττός topoguide
Υμηττός topoguide: Το καθολικό της μονής Αστερίου

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Τα μοναστήρια του Υμηττού

Φωτογραφίες και περιγραφές μοναστηριών του Υμηττού περιλαμβάνονται στον οδηγό Υμηττός topoguide.

Ο οδηγός Υμηττός topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μέσα από τη γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Play Store. Ο Υμηττός ανήκει στην ομάδα της Αττικής.

Ο οδηγός Υμηττός topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από τη γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Προμηθευτείτε τον οδηγό του Υμηττού ως in-app purchase στην εφαρμογή, μέσα στην ομάδα της Αττικής.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.