Τεκτονική

Τεκτονική

Η γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας επηρεάστηκε από ένα σύνολο τεκτο-ορογενετικών διεργασιών, στον ευρύτερο χώρο των ορίων των λιθοσφαιρικών πλακών Ευρασίας και Γκοντβάνας. Είναι αποτέλεσμα της Αλπικής ορογένεσης που έλαβε χώρα στο Μεσοζωικό και το Τριτογενές, αποτέλεσμα της βαθμιαίας προσέγγισης των ηπείρων της Ευρασίας και της Γκοντβάνας, ανάμεσα στον χώρο των οποίων είχε αναπτυχθεί ο ωκεανός της Τηθύος. Η σύγκρουση προκάλεσε την πτύχωση των ωκεάνιων ιζημάτων. Μαζί με τμήματα του κατεστραμμένου ωκεάνιου φλοιού της Τηθύος δημιουργήθηκαν οι αλυσίδες ορέων του "Αλπικού ορογενετικού συστήματος", οι οποίες στον Μεσογειακό χώρο αντιστοιχούν σε εκείνες της Νότιας Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής. Μετά το τέλος της Αλπικής τεκτοορογενετικής διεργασίας (Μέσο Μειόκαινο για τον ελληνικό χώρο), άρχισε η λεγόμενη νεοτεκτονική δράση, δηλαδή η δημιουργία επιφανειακών ρηξιγενών δομών και γενικά νέων τεκτονικών γεγονότων, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Νεογενούς και του Τεταρτογενούς και διαμόρφωσε την τελική μορφή του Ελληνικού χώρου.
Οι Ελληνικές οροσειρές ανήκουν στο Διναρικό κλάδο του Αλπικού συστήματος ορέων και υποδιαιρούνται σε γεωτεκτονικές ζώνες, τις "Ελληνίδες ζώνες", οι οποίες στο σύνολό τους είναι δεκατέσσερις.
Κάθε ζώνη διαφέρει από τις υπόλοιπες ως προς την στρωματογραφική διαδοχή των ιζημάτων της ενώ εμφανίζει ιδιαίτερους λιθολογικούς χαρακτήρες και χαρακτηριστική τεκτονική συμπεριφορά.
Διακρίνονται στις Εξωτερικές και τις Εσωτερικές Ελληνίδες ανάλογα με τον τεκτονισμό τον οποίον έχουν υποστεί οι σχηματισμοί τους και από τα Ανατολικά προς τα Δυτικά είναι οι εξής:
1) Η μάζα της Ροδόπης
2) Η Σερβομακεδονική μάζα
3) Η Περιροδοπική ζώνη
4) Η ζώνη Παιονίας (ή ζώνη Αξιού)
5) Η ζώνη Πάικου (ή ζώνη Αξιού)
6) Η ζώνη Αλμωπίας (ή ζώνη Αξιού)
7) Η Πελαγονική ζώνη
8) Η Αττικοκυκλαδική ζώνη
9) Η Υποπελαγονική ζώνη ή ζώνη Ανατολικής Ελλάδας
10) Η ζώνη Παρνασσού-Γκιώνας
11) Η ζώνη Ωλονού-Πίνδου
12) Η ζώνη Γαβρόβου-Τρίπολης
13) Η Αδριατικοϊόνιος ζώνη
14) Η ζώνη Παξών ή Προαπουλία