Γεωμορφές

Γεωμορφές

Η γεωμορφολογία του ελλαδικού-αιγαιακού χώρου μεταβάλλεται συνεχώς κατά το παρελθόν, αποτέλεσμα γενικότερων γεωλογικών ανακατατάξεων. Καταβυθίσεις και ανυψώσεις, σεισμικά φαινόμενα και αυξομειώσεις της στάθμης της θάλασσας, άρρηκτα συνδεδεμένα με την εξέλιξη του κλίματος, καθόρισαν τη σημερινή μορφή του Αιγαίου και του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου.
Η πολυσύνθετες γεωδυναμικές διεργασίες κυρίως των τελευταίων 700.000-1.000.000 ετών, στις οποίες οφείλεται η γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας, μπορούν να χωριστούν σε δύο περιόδους, την παλαιότερη, αλπική και τη νεότερη, μεταλπική.
Οι διαφορετικοί τύποι γεωλογικών σχηματισμών και πετρωμάτων που επικρατούν στην Ελλάδα, με συγκεκριμένα λιθολογικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, ηλικία και γεωτεκτονικό περιβάλλον δημιουργίας, σε συνδυασμό με γεωλογικές και κλιματικές διεργασίες, είχαν σαν αποτέλεσμα τη διαμόρφωση της υπάρχουσας τοπογραφίας, την εμφάνιση μεγάλης γεωποικιλότητας και τη δημιουργία θέσεων σπουδαίας γεωλογικής και γεωμορφολογικής αξίας, τις λεγόμενες γεωμορφές.