Παλαιοντολογία

Στην Ελλάδα έχουν έρθει στο φως πολλά και αξιόλογα παλαιοντολογικά ευρήματα, πολλά από τα οποία ξεχωρίζουν για την ποιότητα, τη σπανιότητα και την επιστημονική τους αξία.
Τα απολιθώματα, είτε φυτικά είτε ζωικά, ανακαλύπτονται μέσα στα διάφορα γεωλογικά στρώματα και βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης της γεωλογικής ιστορίας του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου, ήδη από την εποχή του ωκεανού της Τηθύος, πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν.