Η αξία των ελληνικών γεωτόπων

Η Ελλάδα, λόγω του ότι βρίσκεται στο χώρο σύγκλισης δύο τεκτονικών πλακών, διαθέτει μία πολύ σύνθετη γεωλογική ιστορία και γεωποικιλότητα, με αποτέλεσμα να είναι διάσπαρτη από ποικιλία γεωλογικών σχηματισμών και γεωμορφών τα οποία μπορούν να χαρακτηρισθούν ως γεωλογικά μνημεία. Η ιδιαίτερη επιστημονική και εκπαιδευτική τους αξία, πολλές φορές συνδυάζεται με μία υψηλή πολιτιστική και τουριστική αξία. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια καταγραφής, αξιολόγησης και ανάδειξης φυσικών γεωλογικών και γεωμορφολογικών μνημείων – γεωτόπων και ορισμένες θέσεις αξιοποιούνται ήδη για την ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία των γεωτόπων και ταυτόχρονα προσφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Σε διεθνές επίπεδο η UNESCO υποστηρίζει την ίδρυση γεωπάρκων, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη προστασίας και ανάδειξης περιοχών των θέσεων γεωλογικής κληρονομιάς λόγω της ιδιαίτερης επιστημονικής, οικολογικής ή αισθητικής τους αξίας. Στον ελληνικό χώρο έχουν αναγνωρισθεί πέντε περιοχές ως Γεωπάρκα.

Την πρώτη καταγραφή αντιπροσωπευτικών γεωλογικών και γεωμορφολογικών θέσεων, ως μνημείων της φύσης στην Ελλάδα ανέλαβε το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) το 1982.

Γεώτοποι
της Ελλάδας

200 εκπληκτικά
γεωλογικά μνημεία