Γεωπάρκα

Γεωπάρκα

Σύμφωνα με την UNESCO (1999), ως Γεωπάρκα ορίζονται περιοχές ιδιαίτερης γεωλογικής σημασίας, σπανιότητας ή κάλλους με σκοπό την προστασία και ταυτόχρονα την ανάπτυξη της γεωλογικής κληρονομιάς. Εκτός από τις διάφορες γεωλογικές εμφανίσεις, μπορούν να περιλαμβάνουν και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία (αρχαιολογικά, οικολογικά, ιστορικά κ.α.) τα οποία να επιτρέπουν την ανάπτυξη του οικο- ή γεωτουρισμού.
Στον ελληνικό χώρο, πέντε (5) είναι οι περιοχές οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί ως Γεωπάρκα, προκειμένου να αναδειχθούν τα γεωλογικά μνημεία και οι θέσεις γεωλογικής και γεωμορφολογικής κληρονομιάς των συγκεκριμένων περιοχών.
Τα ελληνικά γεωπάρκα ανήκουν στο Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων ενώ συντονίζονται και υποστηρίζονται από το Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων.