Γεωλογικά μουσεία

Γεωλογικά μουσεία

Στον ελληνικό χώρο υπάρχει ένας απροσδόκητα μεγάλος αριθμός Γεωλογικών Μουσείων διασκορπισμένων σε διάφορες περιοχές. Οι περιοχές αυτές δεν είναι τυχαίες, καθώς οι περισσότερες από αυτές εμφανίζουν έντονο γεωλογικό και - κυρίως - παλαιοντολογικό ενδιαφέρον.
Τα Γεωλογικά Μουσεία είτε είναι αυτόνομα είτε συστεγάζονται συχνά μαζί με αντίστοιχα Λαογραφικά. Διαθέτουν, τις περισσότερες φορές, πλούσιες συλλογές απολιθωμάτων, παλαιοντολογικών ευρυμάτων, γεωλογικών δειγμάτων, ορυκτών και μεταλλευμάτων, όχι μόνο της περιοχής στην οποία βρίσκονται αλλά και από ολόκληρη την Ελλάδα και πολλές φορές και από το εξωτερικό.
Πρόκειται συχνά για συλλογές συλλεκτών, οι οποίοι με αγάπη και μεράκι τα συγκέντρωσαν και στην πορεία αποφάσισαν να τα δωρήσουν σε ένα Μουσείο ή σε μία κοινότητα, με σκοπό τη δημιουργία ενός Μουσείου. Αντανακλούν εν ολίγοις τον πλούτο της χώρας σε παλαιοντολογικό, γεωλογικό, ορυκτολογικό και μεταλλευτικό υλικό και σίγουρα θα μπορούσαν να είναι ακόμη περισσότερα και με πιο έντονη και ενεργητική παρουσία.