Αρχαίες και μεσαιωνικές οχυρώσεις της Πεντέλης

Αρχαίες και μεσαιωνικές οχυρώσεις της Πεντέλης

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Πεντέλη topoguide
Πεντέλη topoguide: Ο μεγάλος πύργος της μονής Παντοκράτορος

Οι αρχαίες αμυντικές κατασκευές στην Πεντέλη είναι λίγες και περιορίζονται στην ακρόπολη στην Καστρίτσα και την αρχαία οχύρωση στο Αγριλίκι. Αντίστοιχα, σημαντικότερη μεσαιωνική οχύρωση είναι ο πύργος της μονής Παντοκράτορος.
Στα οχυρωματικά έργα πρέπει να συνυπολογίζονται και τα ίδια τα μοναστήρια, που συνήθως έχουν ψηλούς περιβόλους, τόσο για την οριοθέτηση, όσο και για την προστασία της μονής.

Πεντέλη topoguide
Πεντέλη topoguide: Το αρχαίο τείχος στις ανατολικές πλαγιές του Αγριλικιού

Τα μνημεία και οι οχυρώσεις της Πεντέλης

Φωτογραφίες και περιγραφές όλων των οχυρώσεων της Πεντέλης περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Πεντέλη topoguide.

Ο οδηγός Πεντέλη topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android από το Play Store.

Ο οδηγός Πεντέλη topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Προμηθευτείτε τον οδηγό της Πεντέλης ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος.