Καταφύγια του Ταϋγέτου

Καταφύγια του Ταϋγέτου

Ταΰγετος topoGuide
Ταΰγετος topoGuide: το καταφύγιο Ταϋγέτου (ΕΟΣ Σπάρτης) στη θέση Βαρβάρα

Υπάρχουν τρία καταφύγια στον Ταΰγετο.
Το κύριο καταφύγιο του Ταϋγέτου κατασκευάστηκε το 1962 στη θέση Βαρβάρα, στα 1.550 μ., ακριβώς στο σημείο που αλλάζει η κλίση των πλαγιών του Ταϋγέτου και στη σημερινή αφετηρία του μονοπατιού για την κορυφή του Προφήτη Ηλία.

Ταΰγετος topoGuide
Ταΰγετος topoGuide: το καταφύγιο ανάγκης στον Τσάρκο

Το καταφύγιο ανάγκης Αγίου Δημητρίου είναι ένα μονόχωρο κτίσμα που παραχωρήθηκε από την Σταυρούλα Ζερβέα, στη μνήμη του πατέρα της, με σκοπό να δημιουργηθεί καταφύγιο ανάγκης. Το καταφύγιο είναι σε καλή κατάσταση αλλά κλειστό.

Ταΰγετος topoGuide
Ταΰγετος topoGuide: το μικρό καταφύγιο στον Άγιο Δημήτριο

Το καταφύγιο ανάγκης Τσάρκου είναι παλιό κτηνοτροφικό καλύβι. Έχει υποστεί σημαντική φθορά από την εποχή που ανακατασκευάστηκε (το 2000), αλλά το χειμώνα μπορεί να παράσχει προστασία σε 4-6 άτομα.

Φωτογραφίες και περιγραφές για τα 3 καταφύγια του Ταϋγέτου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ταΰγετος topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το καταφύγιο με ασφάλεια.