Μοναστήρια στον Ταΰγετο

Μοναστήρια στον Ταΰγετο

Ταΰγετος topoGuide
Ταΰγετος topoGuide: Η μονή Παναγίας Γόλας

Χάρη στην ιδιαίτερη μορφολογία της ανατολικής όψης - απόκρημνη, αυλακωμένη από φαράγγια, γεμάτη σπήλαια και φυσικά οχυρωμένες διαβάσεις - ο λακωνικός Ταΰγετος φιλοξένησε πολλές μοναστικές εγκαταστάσεις, οι παλιότερες από τις οποίες χρονολογούνται από την τελευταία περίοδο αίγλης του Βυζαντίου, ενώ οι περισσότερες σηματοδοτούν την εποχή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της αγροτικής Ελλάδας, την ύστερη Τουρκοκρατία.

Ταΰγετος topoGuide
Ταΰγετος topoGuide: Η μονή Δήμιοβας

Αντίστοιχα, η μεσσηνιακή πλευρά της οροσειράς, φιλοξένησε αρκετές σημαντικές μονές, σε θέσεις που είτε διασώζουν τοποθεσίες αρχαίων ιερών, είτε εξασφάλιζαν την αναγκαία φυσική άμυνα.

Φωτογραφίες και περιγραφές μοναστηριών της περιοχής του Ταϋγέτου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ταΰγετος topoguide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS.