Παλαιά Κοτύλη-Πύργος Κοτύλης

Πεζοπορία στο Γράμο

Παλαιά Κοτύλη-Πύργος Κοτύλης

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Σε όλη την έκταση του Γράμου, θα συναντήσουμε μικρούς, έρημους και συνήθως ερειπωμένους οικισμούς, που σηματοδοτούν μια παλιότερη προσπάθεια εποίκησης του βουνού. Όλοι αυτοί οι παλιοί οικισμοί βρίσκονται σε θέσεις με πολλά φυσικά πλεονεκτήματα, αλλά κυρίως κρυπτικές και προστατευμένες.

Ένας από τους παλιούς αυτούς οικισμούς είναι η Παλαιά Κοτύλη, καλά κρυμμένη στον άξονα μιας κοιλάδας πλούσιας σε νερά και εδαφικούς πόρους. Από τον οικιστικό ιστό του χωριού δεν απομένει παρά η μεγάλη ενοριακή εκκλησία, που διατηρείται σε άριστη κατάσταση.

Από την Παλιά Κοτύλη, μια σειρά από μικρά μονοπάτια και δασόδρομους οδηγούν στα Λιβάδια Κοτύλης, ένα μεγάλο πλάτωμα, όπου σήμερα έχει δημιουργηθεί το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης. Το κτηριακό συγκρότημα περιλαμβάνει ξενώνες, μουσείο και αίθουσες συναντήσεων.

Από το Πάρκο ξεκινά το μονοπάτι προς την κορυφή Πύργος Κοτύλης. Το μονοπάτι είναι καθαρό και καλά σημαδεμένο και οδηγεί σε μία ώρα στο πυροφυλάκειο της κορυφής.