Μεταλλευτική δράση στα Γεράνεια

Μεταλλευτική δράση στα Γεράνεια

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Λόγω της μεγάλης έκτασης των οφιολίθων, αναμένεται η ύπαρξη μεταλλοφόρων πετρωμάτων στην περιοχή. Ωστόσο στο ανατολικό συγκρότημα των Γερανείων δεν είναι γνωστό αν έχουν γίνει στην αρχαιότητα ή στην νεώτερη ιστορία οργανωμένες προσπάθειες αξιοποίησής τους. Αντίθετα, έχουν εντοπιστεί μερικές απόπειρες εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου στο δυτικό συγκρότημα.

Γεράνεια topoGuide: Σήραγγα εξόρυξης θειαφιού στο Σουσάκι
Γεράνεια topoGuide: Σήραγγα εξόρυξης θειαφιού στο Σουσάκι

Είναι επίσης γνωστή η εξορυκτική δραστηριότητα στο Σουσάκι, που εστίαζε κυρίως στα μικρά κοιτάσματα θειαφιού.

Πιό πρόσφατα, η μεταλλευτική εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε αιτήθηκε την αδειοδότηση ερευνών για κοιτάσματα βωξίτη. Η άδεια αφορούσε στην διενέργεια γεωτρήσεων και εκσκαφών σε έκταση 50.000 στρ. στην περιοχή των Γερανείων. Η πρόταση προωθήθηκε από τα αρμόδια υπουργεία, αλλά απορρίφθηκε ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και καταγγέλθηκε όλους τους αφορώμενους δήμους και όλες τις συλλογικές δομές της περιοχής.

Γεράνεια topoguide

Φωτογραφίες και περιγραφές των μεταλλείων της περιοχής περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Γεράνεια topoguide.

Η εφαρμογή Γεράνεια topoguide είναι διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android από το Play Store.

Η εφαρμογή Γεράνεια topoguide είναι επίσης διαθέσιμη ως αγορά μέσα στην εφαρμογή (in-app-purchase) στην εφαρμογή Topoguide Greece, σχεδιασμένη ειδικά για συσκευές iOS (iPhone και iPad), που δίνει πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές των επιμέρους περιοχών της Ελλάδας.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος.