Γεώτοποι των Γερανείων

Γεώτοποι των Γερανείων

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Τα Γεράνεια, βρίσκονται πάνω σε μια ζώνη - και είναι ταυτόχρονα αποτέλεσμα - έντονης τεκτονικής δραστηριότητας, που εκδηλώθηκε στο παρελθόν με την ανύψωση της ακτής του νότιου Κορινθιακού, με τους διαδοχικούς σεισμούς - πολλοί από τους οποίους υπήρξαν καταστροφικοί - και με την διαμόρφωση εξεχόντων μορφολογικών στοιχείων, όπως οι ορθοπλαγιές στα μέτωπα των μεγάλων ρηγμάτων και η λίμνη Βουλιαγμένη.

Γεράνεια topoGuide: Παράκτια βράχια στην παραλία Μυλοκοπή, μάρτυρας της ανύψωσης της βόρειας ακτής του Κορινθιακού
Γεράνεια topoGuide: Παράκτια βράχια στην παραλία Μυλοκοπή, μάρτυρας της ανύψωσης της βόρειας ακτής του Κορινθιακού

Στις νότιες πλαγιές των Γερανίων βρίσκεται το ηφαίστειο Σουσάκι, που αποτελεί ανατολικό άκρο της ρηξιγενούς τάφρου του Κορινθιακού, που με τη σειρά της είναι απόληξη του ηφαιστειακού τόξου του Νοτίου Αιγαίου. Η ζώνη της επιφανειακής ηφαιστειακής δραστηριότητας βρίσκεται σε υψόμετρο 180 – 200 μ. και συντίθεται από δύο χαραδρώσεις. Το ηφαίστειο παρουσιάζει και σήμερα μεταεκρηξιγενή δραστηριότητα με τη μορφή ατμίδων, που εκλύονται από φυσικές οπές αλλά και από μικρές τεχνητές σήραγγες που διανοίχθηκαν για εξόρυξη θείου. Λόγω των ατμίδων, που είναι ορατές κυρίως όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή, ο χώρος έχει έντονη οσμή θείου και μεθανίου.

Γεράνεια topoguide

Φωτογραφίες και περιγραφές γεωτόπων της περιοχής καθώς και 3 γεωλογικές διαδρομές περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Γεράνεια topoguide.

Η εφαρμογή Γεράνεια topoguide είναι διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android από το Play Store.

Η εφαρμογή Γεράνεια topoguide είναι επίσης διαθέσιμη ως αγορά μέσα στην εφαρμογή (in-app-purchase) στην εφαρμογή Topoguide Greece, σχεδιασμένη ειδικά για συσκευές iOS (iPhone και iPad), που δίνει πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές των επιμέρους περιοχών της Ελλάδας.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος.