Χάρτης του Menalon Trail και Σημεία Ενδιαφέροντος

Χάρτης του Menalon Trail
Σημεία Ενδιαφέροντος

Menalon Trail topoGuide
Menalon Trail topoGuide
Τα Μαγούλιανα

Ο χάρτης του Menalon Trail που φιλοξενείται στην παρούσα σελίδα, περιλαμβάνεται και στην εφαρμογή Menalon Trail. Ο χάρτης συντίθεται από 18 επίπεδα μεγέθυνσης (18 zoom levels), που φτάνουν μέχρι κλίμακα 1:2.500. Στα περισσότερα από 20 επίπεδα πληροφορίας που συνθέτουν το χάρτη του Menalon Trail, έχουν αποτυπωθεί:

  • Όλους τους οικισμούς της περιοχής.
  • Περισσότερα από 150 χλμ μονοπάτια, με διαρκή ενημέρωση των σηματοδοτημένων διαδρομών.
  • Όλο το οδικό δίκτυο, μέχρι και τους κατεστραμένους δρόμους.
  • Περισσότερα από 400 τοπωνύμια.
  • Όλες τις εκκλησίες και τα μοναστήρια της ευρύτερης περιοχής.
  • Δεκάδες αρχαία και βυζαντινά μνημεία.
  • Όλες τις πηγές και κρήνες.
  • Όλες τις αξιόλογες σπηλιές και τα βάραθρα του βουνού.
  • Τους χώρους αναψυχής και τα καταφύγια.

Ο λεπτομερής αυτός χάρτης περιλαμβάνεται στην εφαρμογή Menalon Trail topoGuide, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone and iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει δεκάδες διαδρομές και όλα τα σχετιζόμενα σημεία ενδιαφέροντος με ακρίβεια, ενώ περιλαμβάνει ένα ολόκληρο βιβλίο-οδηγό που καλύπτει θεματικά όλες τις όψεις της γεωγραφίας, της ιστορίας και της φύσης της περιοχής.

Σημεία Ενδιαφέροντος

Η εφαρμογή Menalon Trail topoGuide περιλαμβάνει Σημεία Ενδιαφέροντος. Επιλέξτε μια ομάδα Σημείων Ενδιαφέροντος για να την δείτε στο χάρτη.