Χλωρίδα του Κιθαιρώνα

Χλωρίδα του Κιθαιρώνα

Γνωρίστε είδη φυτών

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Παρόλο το μικρό μέγεθος και την περιορισμένη υψομετρική κλιμάκωση, ο Κιθαιρώνας έχει σχετικά πλούσια χλωρίδα, με πολλά σπάνια είδη: έχουν καταγραφεί περίπου 840 είδη φυτών από τα οποία 70 είναι ενδημικά της Ελλάδας.

Κιθαιρώνας topoguide
Κιθαιρώνας topoguide: Fritillaria graeca

Μερικά από τα πιό ενδιαφέροντα γένη είναι οι κενταύριες (έχει αναγνωριστεί ένα τοπικό ενδημικό, η κενταύρια του Κιθαιρώνα, Centaurea cithaeronea, και οι επίσης ενδημικές Centaurea paterea, C. pseudocadmea και C. triumfetti), οι καμπανούλες (πχ. το υποείδος Campanula celsii spathulifolia), οι κρόκοι (Crocus olivieri και C. sieberi atticus), οι βιόλες (Viola phitosiana, Viola hymettia) κλπ.

Κιθαιρώνας topoguide
Κιθαιρώνας topoguide: Romulea linaresii

Όλοι οι οικότοποι του Κιθαιρώνα, - φρύγανα, θαμνώνες, πευκόδασος και ελατόδασος- κρύβουν μια εντυπωσιακή ποικιλία από ορχιδέες. Αν και τα περισσότερα είδη είναι γνωστά σε όλα τα αττικά βουνά, η παρουσία τους στον Κιθαιρώνα αποτελεί ένα ακ΄μα κίνητρο για περπάτημα στις χαμηλές, συνήθως παραμελημένες πεζοπορικά, ζώνες.

Κιθαιρώνας topoguide
Κιθαιρώνας topoguide: Viola hymettia

Ο πληρέστερος οδηγός για την χλωρίδα του Κιθαιρώνα είναι η εφαρμογή Κιθαιρώνας topoguide. Η εφαρμογή περιλαμβάνει περιγραφές και φωτογραφίες ειδών φυτών και είναι διαθέσιμη για συσκευές Android και για συσκευές iOS (iPhone και iPad).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή του φυτού με ακρίβεια.