Μνημεία της Σκύρου

Ο προϊστορικός οικισμός που ανασκάφηκε στο βόρειο άκρο του Παλαμαρίου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προϊστορικούς αρχαιολογικούς χώρους στην περιοχή του Αιγαίου, λόγω μάλιστα και της πολύ καλής κατάστασης στην οποία διατηρείται.

Το Κάστρο δεσπόζει στην κορυφή του βράχου που προστατεύει τη Χώρα. Άρχισε να διαμορφώνεται από την εποχή της Αθηναϊκής κυριαρχίας – από εκείνη την εποχή χρονολογείται ο πέτρινος λέοντας που σήμερα κοσμεί το υπέρθυρο της πύλης του Κάστρου.

Φωτογραφίες και περιγραφές όλων των μνημείων της Σκύρου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Σκύρος topoGuide. Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.