Μνημεία της Σκύρου

Ο προϊστορικός οικισμός που ανασκάφηκε στο βόρειο άκρο του Παλαμαρίου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προϊστορικούς αρχαιολογικούς χώρους στην περιοχή του Αιγαίου, λόγω μάλιστα και της πολύ καλής κατάστασης στην οποία διατηρείται.

Το Κάστρο δεσπόζει στην κορυφή του βράχου που προστατεύει τη Χώρα. Άρχισε να διαμορφώνεται από την εποχή της Αθηναϊκής κυριαρχίας – από εκείνη την εποχή χρονολογείται ο πέτρινος λέοντας που σήμερα κοσμεί το υπέρθυρο της πύλης του Κάστρου.

Φωτογραφίες και περιγραφές όλων των μνημείων της Σκύρου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Σκύρος topoGuide. Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές όλων των μνημείων της Σκύρου περιλαμβάνονται στον οδηγό Σκύρος topoguide.

Ο οδηγός Σκύρος topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Σκύρος περιλαμβάνεται στην ομάδα των Νησιών της Ελλάδας. Αποκτήστε τον οδηγό της Σκύρου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Σκύρος topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Σκύρου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.