Γεώτοποι στη Σκύρο

Στην βορειοανατολική ακτή της Σκύρου εμφανίζονται κατά τόπους παράκτιοι πορώδεις ασβεστοψαμμιτικοί σχηματισμοί (πωρόλιθοι ή πουριά). Καθώς οι σχηματισμοί αυτοί είναι σχετικά εύκολο να σκαφτούν αποτέλεσαν ιδανικό οικοδομικό υλικό, κυρίως για την κατασκευή των ορθογωνισμένων γωνιολίθων των σκυριανών σπιτιών. Πραγματικά, το ίχνος της αποκοπής ορθογώνιων τμημάτων πωρόλιθου από τους βράχους αυτούς είναι εμφανής στον επισκέπτη των θέσεων λατόμευσης.

Οι πιο εντυπωσιακοί σχηματισμοί βρίσκονται στη θέση Γυρίσματα - Πουριά, όπου υπήρχε εκτεταμένο αρχαίο λατομείο, τα απομεινάρια του οποίου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Φωτογραφίες και περιγραφές των γεωτόπων της Σκύρου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Σκύρος topoGuide. Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.