Γεώτοποι στη Σκύρο

Στην βορειοανατολική ακτή της Σκύρου εμφανίζονται κατά τόπους παράκτιοι πορώδεις ασβεστοψαμμιτικοί σχηματισμοί (πωρόλιθοι ή πουριά). Καθώς οι σχηματισμοί αυτοί είναι σχετικά εύκολο να σκαφτούν αποτέλεσαν ιδανικό οικοδομικό υλικό, κυρίως για την κατασκευή των ορθογωνισμένων γωνιολίθων των σκυριανών σπιτιών. Πραγματικά, το ίχνος της αποκοπής ορθογώνιων τμημάτων πωρόλιθου από τους βράχους αυτούς είναι εμφανής στον επισκέπτη των θέσεων λατόμευσης.

Οι πιο εντυπωσιακοί σχηματισμοί βρίσκονται στη θέση Γυρίσματα - Πουριά, όπου υπήρχε εκτεταμένο αρχαίο λατομείο, τα απομεινάρια του οποίου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές των γεωτόπων της Σκύρου περιλαμβάνονται στον οδηγό Σκύρος topoguide.

Ο οδηγός Σκύρος topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Σκύρος περιλαμβάνεται στην ομάδα των Νησιών της Ελλάδας. Αποκτήστε τον οδηγό της Σκύρου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Σκύρος topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Σκύρου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.