Χλωρίδα της Σκύρου

Χλωρίδα της Σκύρου

Γνωρίστε είδη φυτών

Οι έντονες αντιθέσεις και η μωσαϊκότητα του γεωλογικού τοπίου της Σκύρου αντικατοπτρίζεται και στην ποικιλία βλάστησης και βιοτόπων που θα παρατηρήσει κανείς στο νησί. Στο βόρειο τμήμα του νησιού κυριαρχεί το πευκοδάσος στα βορειοδυτικά, ενώ οι βραχώδεις ακτές καλύπτονται από πυκνούς θαμνώνες στα δυτικά και από πιο αραιή χαμηλή βλάστηση στα ανατολικά. Στον Κόχυλα, αντίθετα, η εικόνα είναι διαφορετική, με την θαμνώδη και φρυγανική βλάστηση να κυριαρχεί και τις δενδρώδεις συστάδες να εμφανίζονται σποραδικά στις πλαγιές του βουνού.

Σκύρος topoguide
Χλωρίδα της Σκύρου
Aubrieta scyria

Η χλωρίδα της Σκύρου και των γειτονικών της νησίδων εκτιμάται ότι περιλαμβάνει περισσότερα από 750 είδη. Η σύνθεσή της παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στη Σκύρο συναντιούνται φυτά με κύρια εξάπλωση στις Κυκλάδες, στην Εύβοια και την Στερεά Ελλάδα και στο Ανατολικό Αιγαίο. Ο αριθμός ειδών που έχουν πολύ περιορισμένη κατανομή και συγκαταλέγονται στο σπάνια και απειλούμενα είδη της Ελλάδας είναι αξιοσημείωτος σε σχέση με την μικρή έκταση του νησιού.

Σκύρος topoguide
Χλωρίδα της Σκύρου
Campanula merxmuelleri
Σκύρος topoguide
Χλωρίδα της Σκύρου
Limonium sinuatum
Σκύρος topoguide
Χλωρίδα της Σκύρου
Silene sedoides

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές πολλών ειδών χλωρίδας της Σκύρου, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στον οδηγό Σκύρος topoguide.

Ο οδηγός Σκύρος topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Σκύρος περιλαμβάνεται στην ομάδα των Νησιών της Ελλάδας. Αποκτήστε τον οδηγό της Σκύρου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Σκύρος topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Σκύρου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.