Τα μονοπάτια της Σκύρου

Η Σκύρος προσφέρει ένα ανεξάντλητο πεδίο για πεζοπορία και εξερεύνηση. Γύρω από το ψηλότερο βουνό, τον Κόχυλα, περιστρέφονται μια σειρά από μεγάλες διαδρομές, αρκετά απαιτητικές και επίπονες. Πιο εύκολη και σε πολύ πιο φιλικό περιβάλλον είναι η κυκλική πορεία από τη Χώρα στην Παναγία Λυμπιανή, ενώ για δύο ακόμα μικρότερες πορείες, η πορεία γύρω από το Παλαμάρι και η διαδρομή από τη Χώρα μέχρι το Μώλο, αποτελούν στην ουσία μεγάλους περιπάτους και απευθύνονται σε οικογένειες και παρέες.

Στην εφαρμογή Σκύρος topoGuide περιλαμβάνονται περιγραφές και φωτογραφίες για 9 πεζοπορικές διαδρομές. Όλες οι διαδρομές πλαισιώνονται από τα σημεία ενδιαφέροντος της άμεσης γειτονίας τους. Η εφαρμογή αναγνωρίζει την πλησιέστερη διαδρομή και προτείνει στον χρήστη να τον καθοδηγήσει ενεργητικά κατά μήκος της.