Πηγές και νερά της Σκύρου

Η γεωλογία της Σκύρου επιτρέπει την εμφάνιση αρκετών σημαντικών ή μικρότερων αναβλύσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται πηγές επαφής και βρίσκονται στα σημεία επαφής των ασβεστόλιθων και των υποκείμενων σχιστολιθικών σχηματισμών. Σημαντικές πηγές είναι η Αναβάλσα, κοντά στη Χώρα, το Νύφι στη νότια Σκύρο, το Λουτρό και η Φλέα στο Καλλικρί κ.α.

Στον Κόχυλα συναντούμε κατά τόπους μικρές επίπεδες εκτάσεις με υπόστρωμακοκκινόχωμα, οι οποίες συγκρατούν το βρόχινο νερό για αρκετό διάστημα τον χειμώνα.

Φωτογραφίες και περιγραφές των πηγών και των υγροτόπων της Σκύρου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Σκύρος topoGuide. Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια μέτρου.