Λιβαδότοπος - Γιαννοχώρι - Μονόπυλο - Σλίμνιτσα

Περιήγηση στο Γράμο

Λιβαδότοπος -Γιαννοχώρι
Μονόπυλο - Σλίμνιτσα

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Περιήγηση στο Γράμο: Λιβαδότοπος - Γιαννοχώρι - Μονόπυλο - Σλίμνιτσα

Μια περιήγηση στο Γράμο δεν μπορεί να μην περιλάβει τον περίπλου του άνω ρου του Αλιάκμονα. Ο μεγάλο ποταμός πηγάζει από τις ψηλές κορυφές του βουνού και στη διαδρομή του μαιανδρίζει μέσα στις πτυχές του φλύσχη, σχηματίζοντας έναν πραγματικό λαβύρινθο κοιλάδων.

Η παλιότερη, ερειπωμένη, εκκλησία της Σλίμνιτσας
Η παλιότερη, ερειπωμένη, εκκλησία της Σλίμνιτσας

Το οδικό δίκτυο μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε στο μέσο τμήμα της άνω λεκάνης του Αλιάκμονα, περνώντας από τα χωριά Λιβαδότοπος, Γιαννοχώρι, Μονόπυλο και Σλίμνιτσα. Οι μικροί αυτοί σταθμοί, χαμένοι μέσα στην άγρια απεραντοσύνη του βουνού, είναι σήμερα έρημοι ή κατοικούνται εποχικά.

Ο Λιβαδότοπος
Ο Λιβαδότοπος
Ο Λιβαδότοπος είναι ο πλησιέστερος στο Νεστόριο ορεινός οικισμός και έτσι διατηρεί κάποια ανθρώπινη παρουσία. Αντίθετα το Γιαννοχώρι κατοικείται μόνο περιστασιακά. Στο Μονόπυλο αξίζει να προσέξουμε τη μεγάλη εκκλησία της Αγίας Ματρώνας.
Το Γιαννοχώρι
Το Γιαννοχώρι
Πιο κοντά στο πρότυπο του παραδοσιακού οικισμού παραμένει η απομονωμένη Σλίμνιτσα, που στους χάρτες αναγράφεται ως Τρίλοφο. Η περιήγηση μας θα κλείσει με μια παράκαμψη προς τη μονή Αγίου Ζαχαρία, από την οποία απομένει μόνο το καθολικό.

Παλιά κρήνη στη Σλίμνιτσα
Παλιά κρήνη στη Σλίμνιτσα