Περιήγηση στην Αλεβίτσα

Περιήγηση στο Γράμο

Αλεβίτσα

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Περιήγηση στο Γράμο: Αλεβίτσα

Η Αλεβίτσα είναι ένα αξιοσημείωτο τμήμα της ορεινής επικράτειας του Νεστορίου. Η κορυφή έχει υψόμετρο 1589 μέτρα και κατέχει ιδιαίτερη θέση στο σύστημα του αναγλύφου στα ανατολικά του Γράμου. Χάρη στο περίοπτο της θέσης, η Αλεβίτσα φιλοξένησε στην πρόσφατη ιστορική περίοδο καίρια οχυρωματικά έργα.

Το παλιό μονοπάτι από το Νεστόριο προς την Αλεβίτσα έχει χαθεί στο μεγαλύτερο μήκος του και έτσι η συνήθης προσπέλαση της κορυφής γίνεται οδικώς, μέσω του λιβαδιού Αμμούδες. Ο δρόμος ανοίχτηκε προς το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου για να εξυπηρετήσει τα φυλάκια και τα πυροβολεία της Αλεβίτσας, λείψανα των οποίων βλέπουμε κατά μήκος της διαδρομής και κυρίως κοντά στην κορυφή.

Από την Αλεβίτσα, το μάτι χάνεται προς τα δυτικά μέσα στη θάλασσα των κορυφών του Γράμου. Ο ενήμερος επισκέπτης θα μπορέσει να αποκωδικοποιήσει το αναγλύφο που διαμορφώνεται στους παχιούς φλύσχες της περιοχής, ένα πέτρωμα που αποδομείται ομοιόμορφα και δίνει το χαρακτηριστικό, εξαιρετικά δυσανάγνωστο, τοπίο του Γράμου. Μια πιο προσεκτική ανάγνωση θα αποκαλύψει αλλεπάλληλες ρεματιές που χωρίζουν αδιόρατες ράχες και σχηματίζουν μεγάλους ποταμούς, και αυτοί με τη σειρά τους μαιανδρίζουν ομαλά, αφήνοντας χλοερά λιβάδια στις ρηχές όχθες.