Πανίδα του Κιθαιρώνα

Πανίδα του Κιθαιρώνα

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Κιθαιρώνας topoguide
Κιθαιρώνας topoguide: Νεαρό αγριογούρουνο (Sus scrofa) στον Κιθαιρώνα

Αν και ο Κιθαιρώνας είναι σχετικά απομονωμένος από τον Ελικώνα, δέχεται από αυτόν τα μεγάλα θηλαστικά που συνεχίζουν την επανεποίκιση των βουνών της ΝΑ Στερεάς Ελλάδας, όπως ο Λύκος (Canis lupus), η παρουσία του οποίου αναφέρεται από τους ντόπιους κτηνοτρόφους, και το αγριογούρουνο (Sus scrofa), που η εμφάνισή του έχει αναστατώσει τους ντόπιους κυνηγούς. Συχνότερα είναι τα πιο συνηθισμένα θηλαστικά της ελληνικής υπαίθρου, όπως η αλεπού (Vulpes vulpes), ο σκατζόχοιρος (Erinaceus concolor) και ο λαγός (Lepus europaeus).

Κιθαιρώνας topoguide
Κιθαιρώνας topoguide: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Η ορνιθοπανίδα της περιοχής περιλαμβάνει τα πιο κοινά είδη των αντίστοιχων ζωνών υψομέτρου και βλάστησης. Από αρπακτικά απαντούν ο φιδαετός, η γερακίνα, το ξεφτέρι και το βραχοκιρκίνεζο, ενώ από νυκτόβια ο χουχουριστής, η κουκουβάγια και ο γκιώνης. Στα ανοιχτά μέρη υπάρχουν λίγες πέρδικες καθώς και βουνοτσίχλονα, γαλαζοκότσυφες, καρβουνιάρηδες και σταχτοπετροκλήδες, ενώ στο δάσος θα δούμε σιρλοτσίχλονα, ελατοπαπαδίτσες, καλόγερους, πυροβασιλίσκους, σκαρθάκια και δεντροσταρήθες.

Κιθαιρώνας topoguide
Κιθαιρώνας topoguide: Αλκυώνα (Alcedo atthis)

Η ερπετοπανίδα του Κιθαιρώνα περιλαμβάνει τα συνήθη είδη της γεωγραφικής θέσης και υψομετρικής κλιμάκωσης, όπως ο Χωματόφρυνος (Bufo bufo) και ο Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis), ο Δενδροβάτραχος (Hyla arborea), η Κρασπεδωτή χελώνα (Testudo marginata), το Κονάκι (Anguis fragillis), ο Αβλέφαρος (Ablepharus kitaibelii) και τα φίδια Δενδρογαλιά (Hierophis gemonensis), Σαΐτα (Platyceps najadum), Σπιτόφιδο (Zamenis situla) και Οχιά (Vipera ammodytes).

Κιθαιρώνας topoguide
Κιθαιρώνας topoguide: Σιλιβούτι (Podarcis erhardii)

Ο πληρέστερος οδηγός για την πανίδα του Κιθαιρώνα είναι η εφαρμογή Κιθαιρώνας topoguide. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές Android και για συσκευές iOS (iPhone και iPad).

Κιθαιρώνας topoguide
Κιθαιρώνας topoguide: Lycaena tityrusi