Μανιτάρια του Κάτω Ολύμπου

Μανιτάρια του Κάτω Ολύμπου


Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Κάτω Ολύμπος
Κάτω Ολύμπος: Amanita muscaria

Τα δάση κωνοφόρων του Κάτω Ολύμπου συντίθενται από μαυρόπευκα και έλατα. Και δύο είδη δημιουργούν πλούσια συμβιωτικά περιβάλλοντα για του μύκητες: η μυκοχλωρίδα της περιοχής είναι ιδιαίτερα ποικίλη σε είδη και πλούσια σε αριθμούς.

Κάτω Ολύμπος
Κάτω Ολύμπος: Amanita pantherina

Ο εμβληματικός Amanita muscaria είναι αρκετά συνηθισμένος στη μέση υψομετρικά ζώνη. Το είδος αυτό, όπως και ο επίσης συνήθης Amanita pantherina, είναι έντονα τοξικά και επικίνδυνα. Θα τα βρούμε σε κάπως πιο φωτεινές θέσεις του δάσους.

Κάτω Ολύμπος
Κάτω Ολύμπος: Clavulina rugosa

Στο δάσος της οξιάς, με την πλούσια φυλλάδα και τα άφθονα πρέμνα και κλαδιά που σαπίζουν, θα βρούμε πολλούς σαπροφυτικούς μύκητες. Χαρακτηριστικά είναι τα είδη των γενών Ramaria, Clavulina, Clavaria κλπ.

Κάτω Ολύμπος
Κάτω Ολύμπος: Tremella mesenterica

Αντίστοιχα, στα σπασμένα κλαδιά που αποσυντίθενται στο έδαφος, θα εντοπίσουμε εύκολα, χάρη στα έντονα χρώματά τους, είδη του γένους Tremella.

Κάτω Ολύμπος
Κάτω Ολύμπος: Tremella foliacea

Χαρακτηριστικό είδος του δάσους της οξιάς είναι και ο Laetiporus sulphureus, που αναπτύσσεται ομαδικά πάνω σε παλιά πρέμνα και κορμούς.

Κάτω Ολύμπος
Κάτω Ολύμπος: Laetiporus sulphureus

Ένα ακόμα γένος που αναλαμβάνει να αποδομήσει τα νεκρά στοχεία του δάσους είναι οι Exidia, δύσμορφοι μύκητες που απλώνουν τις ζελατινώδεις δομές τους στα κλαδιά της οξιάς.

Κάτω Ολύμπος
Κάτω Ολύμπος: Exidia plana