Χλωρίδα του Κάτω Ολύμπου

Χλωρίδα του Κάτω Ολύμπου


Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Κάτω Όλυμπος
Κάτω Όλυμπος: Lunarla annua

Η χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής του Κάτω Ολύμπου περιλαμβάνει περίπου 1000 είδη. Καταγράφηκαν 114 ενδημικά είδη της ευρύτερης Βαλκανικής ζώνης (21 Ελληνικά ενδημικά και 2 τοπικά, ενδημικά, 37 Βαλκανικά, 38 στενό-Βαλκανικά και 16 ευρέως Βαλκανικά ενδημικά). Επίσης, αναγνωρίστηκαν 41 επιπλέον είδη της ανατολικής ή δυτικής Μεσογείου.

Κάτω Όλυμπος
Κάτω Όλυμπος: Lilium chalchedonicum

Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα είδη του Κάτω Ολύμπου, είναι τα εξής:

 • Campanula perslcifolla
 • Cerastium banaticum
 • Petrorhagia thessala
 • Galium laconicum
 • Galium intrigatum
 • Crataegus heidreichii
 • Achillea holosericea
 • Aubrieta thessala
 • Hypericum oiympicum
 • Thymus sibthorpii
 • Primula veris
 • Primula vulgaris
 • Cyclamen hederifolium
 • Ranunculus psilostachys
 • Ranunculus sartorianus
 • Ranunculus rumelicus
 • Saxifraga rotundifolia ssp. chrysospleniifolia
 • Saxifraga graeca
 • Digitalis laevigata
 • Lathraea squamaria
 • Daphne blagayana
 • Viola macedonica
 • Narcissus poeticus
 • Crocus veluchensis
 • Lilium chalcedonicum
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν καταγραφεί 22 είδη ορχιδεών, που παρουσιάζονται στην σελίδα Ορχιδέες του Κάτω Ολύμπου.