Ορχιδέες της Μάνης

Ορχιδέες της Μάνης

Φωτογραφίες και κείμενο: Τ. Αδαμακόπουλος

Μάνη topoguide
Μάνη topoguide: Orchis anthropophora

Η μεγάλη υψομετρική κλιμάκωση - από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τη βάση των αλπικών κορυφών του Ταϋγέτου -, η συνακόλουθη ποικιλία βιοτόπων, ο μακραίωνος αλλά ήπιος χαρακτήρας της ανθρωπογενούς παρέμβασης και τέλος η μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση, χαρίζουν στη Μάνη ένα μεγάλο πλούτο ειδών ορχιδέας.

Από διάφορους ερευνητές αναφέρονται πάνω από 30 είδη ορχιδεών, με πιο διαδεδομένα τα κοινά είδη των γενών Orchis και Ophrys, μερικά μέλη των γενών Anacamptis, Neotinea, Neottia και Cephalanthera, το πρόωρο Himantoglossum robertianum και τα Serapias bergonii, S. orientalis και S. lingua.

Μάνη topoguide
Μάνη topoguide: Orchis anatolica

Περισσότερες πληροφορίες και μια ενδεικτική χαρτογράφηση των ειδών, κυρίως σε σχέση με τις πορείες που μπορεί να κάνει ο φυσιοδίφης στον όμορφο αυτόν τόπο, δίνονται στα τέσσερα επιμέρους κεφάλαια για τις Ορχιδέες της Αβίας, τις Ορχιδέες της Καρδαμύλης, τις Ορχιδέες της Αρεόπολης, τις Ορχιδέες του Ταινάρου και τέλος τις Ορχιδέες της Ανατολικής Μάνης .

Μάνη topoguide
Μάνη topoguide: Ophrys scolopax subsp. cornuta

topoguide Greece

ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές πολλών ειδών ορχιδέας της Μάνης περιλαμβάνονται στους οδηγούς Αβία topoguide, Καρδαμύλη topoguide, Αρεόπολη topoguide, Ταίναρο topoguide και Γύθειο topoguide της AnaDigit.

Οι πέντε πιο πάνω περιοχές είναι διαθέσιμες, μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, για συσκευές Android ως αγορές μέσα στην εφαρμογή (in-app-purchase) μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Οι πέντε περιοχές της Μάνης βρίσκονται στην ενότητα της Πελοποννήσου.

Οι πέντε περιοχές είναι επίσης διαθέσιμες ως αγορές μέσα στην εφαρμογή (in-app-purchase) στην εφαρμογή Topoguide Greece, σχεδιασμένη ειδικά για συσκευές iOS (iPhone και iPad). Οι επιμέρους περιοχές της Μάνης βρίσκονται στην ενότητα της Πελοποννήσου.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πέντε περιοχών, επιτρέποντας έτσι την συνολική προβολή του αναλυτικού χάρτη όλης της Μάνης και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.