Ορχιδέες του Ταινάρου

Ορχιδέες του Ταινάρου

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Ταίναρο topoGuide
Ταίναρο topoguide: Ophrys ferrum-equinum

Στο βόρειο μέρος της περιοχής που εντάσεται στη ζώνη του Ταινάρου, δηλαδή στην περιοχή της Πούλας (Κατωπάγκι, Πανωπάγκι και Κάβο Γκρόσο) θα βούμε όλα τα είδη που εξαπλώνονται και στην περιοχή της Αερόπολης (Ophrys tenthredinifera, Ophrys speculum, Ophrys fusca, Ophrys iricolor, Ophrys mammosa, Ophrys sicula, Ophrys bombyliflora, Neotinea tridentata, Orchis italica, Anacamptis papilionacea και Himantoglossum robertianum).

Ταίναρο topoGuide
Ταίναρο topoguide: Neotinea tridentata

Η παρουσία και οι πληθυσμοί των ορχιδεών είναι λιγότερο εντυπωσιακοί στο καθεαυτό Ταίναρο, δηλαδή νότια του λαιμού που ενώνει το ακρωτήρι με την κυρίως χερσόνησο της Μάνης. Στις φρυγανικές διαπλάσεις των πετρωδών πλαγιών θα βρούμε διάσπαρτα Serapias orientalis και Neotinea tridentata, λίγα Himantoglossum robertianum και αρκετά Anacamptis papilionacea. Σε συγκεκριμένες θέσεις θα συναντήσουμε μικρές ομάδες από Ophrys ferrum-equinum και Ophrys spruneri καθώς και λίγες Anacamptis pyramidalis.

Ταίναρο topoGuide
Ταίναρο topoguide: Anacamptis pyramidalis

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών ορχιδέας της περιοχής περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ταίναρο topoguide.

To Ταίναρο topoguide είναι διαθέσιμη ως αγορά μέσα στην εφαρμογή (in-app-purchase) στην περιφερειακή εφαρμογή Μάνη topoguide, διαθέσιμη για συσκευές Android.

To Ταίναρο topoguide είναι επίσης διαθέσιμη ως αγορά μέσα στην εφαρμογή (in-app-purchase) στην εφαρμογή Topoguide Greece, σχεδιασμένη ειδικά για συσκευές iOS (iPhone και iPad).