Κάστρο Βαλτεσινίκου

Αρχαίες πόλεις, ακροπόλεις και κάστρα του Μαινάλου

Κάστρο Βαλτεσινίκου

Το κάστρο Βαλτεσινίκου αποτελείται από δύο οχυρώσεις, που καταλαμβάνουν τις δύο μικρές κορυφούλες του ομαλού όγκου Παλιόκαστρο, νότια του χωριού Βαλτεσινίκο. Η μεγαλύτερη οχύρωση καταλάμβανε την ψηλότερη ζώνη μιας σειράς ομαλών αναγλύφων, στη νοτιότερη κορυφή (1437 μ.).

Το μικρό αυτό οχυρό στην περίοδο της Φραγκοκρατίας ανήκε στη βαρονία της Άκοβας και επανδρώθηκε για την προστασία του τιμαρίου de la Valtes, το οποίο πιστεύεται ότι συνέπιπτε με την περιοχή του Βαλτεσινίκου (όπως άλλωστε υπονοεί και η ομοηχία των ονομάτων).

Κάστρα και ακροπόλεις του Μαινάλου
Κάστρο Βαλτεσινίκου
Google maps directions Adjacent town: Βαλτεσινίκο

Το οχυρό στη νότια κορυφή αποτελείται από έναν σαφή, αν και χαμηλό, τείχο με αργολιθοδομή, συνολικού μήκους 40 μ., ενώ αναφέρονται πύργος και δεξαμενή. Το μικρό αυτό τείχος προστατεύει την ανατολική πλευρά, καθότι οι άλλες πλαγιές είναι απόκρημνες και δεν χρειάζονται οχύρωση. Χαμηλότερα απλώνονται μεγάλες λάκκες, που παλιότερα καλλιεργούντο. Μια κοντινή ανάβλυση και μια μεγαλύτερη πηγή στα νότια θα εξασφάλιζαν την ύδρευση της - οπωσδήποτε ολιγομελούς - φρουράς.

Στη βορειότερη κορυφή, όπου και τριγωνομετρικό κολωνάκι (1384 μ.), υπάρχει μια χαμηλή αλλά αρκετά σαφώς οριοθετημένη οχύρωση με αργούς λίθους. Η θέση έχει πολύ καλή θέα στις γύρω κοιλάδες και προφανώς εδώ θα υπήρχε εγκατεστημένο παρατηρητήριο της φρουράς που διέμενε στο νότιο οχυρό.

Το κάστρο πρέπει να είναι παλιότερο του 13oυ αιώνα. Αργότερα, το απομονωμένο αυτό οχυρό εγκαταλείφθηκε.

Μαίναλο topoguide
Κάστρα και μνημεία του Μαινάλου
Το βορινό παρατηρητήριο του κάστρου του Βαλτεσινίκου

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Οδηγός του Μαίναλου

topoguide Greece
Φωτογραφίες και πληροφορίες για το κάστρο του Βαλτεσινίκου και χάρτες, μετρητικά στοιχεία και πλοήγηση για όλες τις διαδρομές που περνούν από εδώ περιλαμβάνονται στον οδηγό Μαίναλο topoguide.

Ο οδηγός Μαίναλο topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Το Μαίναλο περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό του Μαίναλου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Μαίναλο topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Μαίναλου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, κάνοντας τη σχετική αγορά από την ομάδα της Πελοποννήσου.

Ο αντίστοιχος έντυπος οδηγός Μαίναλο - 70 διαδρομές περιλαμβάνει επίσης λεπτομερείς και καλά οργανωμένες πληροφορίες για το κάστρο του Βαλτεσινίκου. Ο οδηγός, δομημένος με προσοχή σε εύχρηστο μέγεθος (14Χ21 εκ.) και μικρό βάρος (144 σελίδες, βιβλιοδεσία με μαλακό εξώφυλλο), κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις topoguide.
Ο οδηγός διατίθεται μέσω του topoguide e-shop και από επιλεγμένους συνεργάτες.