Χάρτης Κιμώλου

Χάρτης Κιμώλου

Ο χάρτης της Κιμώλου που φιλοξενείται στην παρούσα σελίδα, περιλαμβάνεται και στην εφαρμογή Toponavigator, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone και iPad).

Σε αντίθεση με τους χάρτες γεωαναφερμένων εικόνων, που αποτελούνται από τη στατική εικόνα ενός χάρτη συγκεκριμένης κλίμακας, ο χάρτης Toponavigator συντίθεται από 18 επίπεδα μεγέθυνσης (18 zoom levels), που φτάνουν μέχρι κλίμακα 1:2.500. Στα περισσότερα από 20 επίπεδα πληροφορίας που συνθέτουν το χάρτη της Κιμώλου, έχουν αποτυπωθεί:

  • Περισσότερα από 150 χλμ μονοπάτια.
  • Όλο το οδικό δίκτυο, μέχρι και τους κατεστραμένους δρόμους.
  • Περισσότερα από 100 τοπωνύμια.
  • Όλες οι εκκλησίες του νησιού.
  • Όλες οι στέρνες και τα πηγάδια.
  • Όλες οι παραλίες.

Το Toponavigator παρέχει έναν πλήρη off-line πεζοπορικό χάρτη της Ελλάδας, δεκάδες χιλιάδες POIs και λειτουργίες καταγραφής και πλοήγησης.