Το Menalon Trail είναι το πρώτο ελληνικό πεζοπορικό δίκτυο που πιστοποιήθηκε ως ένα από τα Leading Quality Trails της Ευρώπης.
Το Menalon Trail αναπτύσσεται σε μήκος 75 χλμ. και περνά από 9 οικισμούς (Στεμνίτσα, Δημητσάνα, Ζυγοβίστι, Ελάτη, Βυτίνα, Νυμφασία, Μαγούλιανα, Βαλτεσινίκο, Λαγκάδια), αξιοποιώντας ολόκληρη την τουριστική υποδομή και τις υπηρεσίες της Γορτυνίας.
Τόσο ο σχεδιασμός και η οργάνωση της διαδρομής, όσο και η γενικότερη υποδομή που την πλαισιώνει ακολουθούν τα πρότυπα που έχει θέσει η European Ramblers Association (ERA) για την πιστοποίηση πεζοπορικών δικτύων. Μετά την πιστοποίησή της με βάση 41 μετρητικά, ποιοτικά και τεχνικά κριτήρια, η διαδρομή προτείνεται από την ERA στους πεζοπόρους ως μια συνεκτική, ενδιαφέρουσα και ασφαλής ορεινή περιπέτεια.
Η χαρτογράφηση και η σύνταξη της μελέτης αξιολόγησης των κριτηρίων που υπεβλήθη στην ERA έγιναν απο την AnaDigit.