Corfu Trail topoGuide

Corfu Trail topoGuide

Η εφαρμογή Corfu Trail topoGuide είναι ένας ψηφιακός οδηγός περιήγησης για τη διαδρομή Corfu Trail και εστιάζει στην ξενάγηση στον νησί μέσα από την πεζοπορία. Η εφαρμογή περιλαμβάνει την επίσημη όδευση του Corfu Trail topoGuide. Η χάραξη αυτή είναι η καλύτερα σηματοδοτημένη και ταυτόχρονα πιο δημοφιλής και ενδιαφέρουσα και συντίθεται από 12 ημερήσια τμήματα συνολικού μήκους 180 χλμ.

Corfu Trail topoGuide Corfu Trail topoGuide Corfu Trail topoGuide Corfu Trail topoGuide Corfu Trail topoGuide Corfu Trail topoGuide Corfu Trail topoGuide Corfu Trail topoGuide Corfu Trail topoGuide Corfu Trail topoGuide Corfu Trail topoGuide Corfu Trail topoGuide

Η εφαρμογή Corfu Trail topoGuide περιέχει περιγραφές και φωτογραφίες και παρέχει αναλυτικούς χάρτες, ενώ στο πεδίο κάνει ενεργητική καθοδήγηση στον περιπατητή.

Το Corfu Trail topoGuide διατίθεται για δωρεάν εγκατάσταση από το Google Play και συνδυάζεται με αγορές εντός εφαρμογής. Η δωρεάν έκδοση δίνει περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα της εφαρμογής, τα οποία γίνονται πλήρως διαθέσιμα με την αγορά.
Η εφαρμογή είναι επίσης διαθέσιμη ως ειδική περιοχή στο Topoguide Greece για συσκευές iOS.

Corfu Trail
topoguide

Android

12 ημερήσια σκέλη
180 km
POIs
οδηγός 40 σελίδων