Ερπετά & αμφίβια της Γκιώνας

Ερπετά & αμφίβια της Γκιώνας

Ο αριθμός ειδών ερπετών και αμφίβιων της Γκιώνας εκτιμάται σε περίπου 40 – το πιο ενδιαφέρον αμφίβιο της περιοχής είναι ο Αλπικός Τρίτωνας (Ichthyosaura alpestris), που διαβιεί στα ρέματα και τις υδατοσυλλογές της ανώτερης ζώνης του βουνού. Στην ίδια υποαλπική ζώνη εκτιμάται ότι απαντά στη Γκιώνα (νοτιότερο όριο εξάπλωσης) και η σπάνια Νανόχεντρα (Vipera graeca), που ξεχωρίζει ανάμεσα στα περίπου 13 είδη φιδιών που εκτιμάται ότι διαβιούν στη Γκιώνα.

Γκιώνα topoguide
Γκιώνα topoguide: Οχιά (Vipera ammodytes)

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Πως θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πανίδας της Γκιώνας, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στον οδηγό Γκιώνα topoguide.

Ο οδηγός Γκιώνα topoguide είναι διαθέσιμος μέσα από τη γενική εφαρμογή topoguide Greece της AnaDigit.

Το topoguide Greece είναι διαθέσιμο για συσκευές Android στο Play Store και συσκευές iOS στο App Store.