Θηλαστικά της Γκιώνας

Θηλαστικά της Γκιώνας

Γκιώνα topoguide
Γκιώνα topoguide: Αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra)

Αν και δεν υπάρχει λεπτομερής καταγραφή της πανίδας στη Γκιώνα, με βάση τις παρατηρήσεις και τα στοιχεία από τους όμορους (και πιο καλά μελετημένους) Εθνικούς Δρυμούς Παρνασσού και Οίτης, υπολογίζεται ότι διαβιούν στη Γκιώνα περίπου 60 είδη θηλαστικών. Από τα μεγάλα θηλαστικά αξίζει να αναφερθεί η παρουσία του Λύκου (Canis lupus), ενώ η Γκιώνα αποτελεί το νοτιότερο όριο εξάπλωσης του Αγριόγιδου (Rupicpra ruicapra). Το τελευταίο συναντάται πιο συχνά τα τελευταία χρόνια σε απόκρημνες θέσεις της Γκιώνας.
Από τις πολλές νυχτερίδες της περιοχής αξίζει να αναφερθεί η παρουσία του σπάνιου στην Ελλάδα Μπαρμπαστέλλου (Barbastella barbastellus), ενώ στη λεκάνη του Μόρνου αναπαράγεται η Βίδρα (Lutra lutra).

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Πως θα τα βρείτε

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πανίδας της Γκιώνας, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στον οδηγό Γκιώνα topoguide.

Ο οδηγός Γκιώνα topoguide είναι διαθέσιμος μέσα από τη γενική εφαρμογή topoguide Greece της AnaDigit.

Το topoguide Greece είναι διαθέσιμο για συσκευές Android στο Play Store και συσκευές iOS στο App Store.