Χλωρίδα του Ελικώνα

Χλωρίδα του Ελικώνα

Γνωρίστε είδη φυτών

Κείμενο: Γεώργιος Πουλής
Φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Η χλωρίδα του Ελικώνα περιλαμβάνει περίπου 1240 φυτικά είδη και υποείδη. Ο σχετικά μεγάλος αυτός αριθμός οφείλεται σε μια σειρά λόγων, όπως η μεγάλη έκταση του ορεινού συγκροτήματος και η παρουσία ποικίλων ενδιαιτημάτων που προκύπτουν από το συνδυασμό της έντονης τοπογραφίας, της ποικιλίας γεωλογικών υποστρωμάτων και της μακραίωνης ανθρώπινης παρουσίας.

Ελικώνας topoguide
Ελικώνας topoguide: Η σπάνια Paeonia parnassica

Αν και ο Ελικώνας δεν διεκδικεί κάποιο δικό του τοπικό ενδημικό είδος, φιλοξενεί 116 ελληνικά ενδημικά είδη (ή υποείδη), ενώ 127 ακόμη είναι Βαλκανικά ενδημικά. Ο αριθμός των ελληνικών ενδημικών είναι ιδιαίτερα υψηλός, ξεπερνώντας τον αντίστοιχο πολύ υψηλότερων βουνών, όπως τα Βαρδούσια ή ο Τυμφρηστός. Τα Ελληνικά ενδημικά είδη συγκεντρώνονται στην ανώτερη υψομετρικά ζώνη του βουνού, από τα 1400 μ. και πάνω, όπου παρόλη την περιορισμένη έκτασή της εμφανίζονται 51 ελληνικά ενδημικά είδη.

Ελικώνας topoguide: Epipactis helleborine
Ελικώνας topoguide: Epipactis helleborine

Φυτογεωγραφικά, ο Ελικώνας συγγενεύει αρκετά με τον κοντινό του Παρνασσό, με τον οποίο μοιράζεται 68 Ελληνικά ενδημικά είδη, εκ των οποίων δύο, τα Stachys swainsonii subsp. swaninsonii και Paeonia parnassica, είναι αποκλειστικά ενδημικά αυτών των δύο βουνών. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η χλωρίδα του Παρνασσού δεν έχει γίνει αντικείμενο εξαντλητικής έρευνας μέχρι και σήμερα και στο μέλλον μπορεί να γίνει ακόμη πιο εκπεφρασμένη η χλωριδική σχέση μεταξύ των δύο βουνών.

Ελικώνας topoguide: Fritillaria graeca
Ελικώνας topoguide: Fritillaria graeca

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας του Ελικώνα, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ελικώνας topoguide.

Ο Ελικώνας topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android από το Play Store.

Ο Ελικώνας topoguide είναι επίσης διαθέσιμος ως αγορά μέσα στην εφαρμογή (in-app-purchase) στην εφαρμογή Topoguide Greece, σχεδιασμένη ειδικά για συσκευές iOS (iPhone και iPad).

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του είδους.

Ελικώνας topoguide: Oprhys apifera
Ελικώνας topoguide: Oprhys apifera