Χλωρίδα του Ελικώνα

Χλωρίδα του Ελικώνα

Γνωρίστε είδη φυτών

Κείμενο: Γεώργιος Πουλής
Φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Η χλωρίδα του Ελικώνα περιλαμβάνει περίπου 1240 φυτικά είδη και υποείδη. Ο σχετικά μεγάλος αυτός αριθμός οφείλεται σε μια σειρά λόγων, όπως η μεγάλη έκταση του ορεινού συγκροτήματος και η παρουσία ποικίλων ενδιαιτημάτων που προκύπτουν από το συνδυασμό της έντονης τοπογραφίας, της ποικιλίας γεωλογικών υποστρωμάτων και της μακραίωνης ανθρώπινης παρουσίας.

Ελικώνας topoguide
Ελικώνας topoguide: Η σπάνια Paeonia parnassica

Αν και ο Ελικώνας δεν διεκδικεί κάποιο δικό του τοπικό ενδημικό είδος, φιλοξενεί 116 ελληνικά ενδημικά είδη (ή υποείδη), ενώ 127 ακόμη είναι Βαλκανικά ενδημικά. Ο αριθμός των ελληνικών ενδημικών είναι ιδιαίτερα υψηλός, ξεπερνώντας τον αντίστοιχο πολύ υψηλότερων βουνών, όπως τα Βαρδούσια ή ο Τυμφρηστός. Τα Ελληνικά ενδημικά είδη συγκεντρώνονται στην ανώτερη υψομετρικά ζώνη του βουνού, από τα 1400 μ. και πάνω, όπου παρόλη την περιορισμένη έκτασή της εμφανίζονται 51 ελληνικά ενδημικά είδη.

Ελικώνας topoguide: Epipactis helleborine
Ελικώνας topoguide: Epipactis helleborine

Φυτογεωγραφικά, ο Ελικώνας συγγενεύει αρκετά με τον κοντινό του Παρνασσό, με τον οποίο μοιράζεται 68 Ελληνικά ενδημικά είδη, εκ των οποίων δύο, τα Stachys swainsonii subsp. swaninsonii και Paeonia parnassica, είναι αποκλειστικά ενδημικά αυτών των δύο βουνών. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η χλωρίδα του Παρνασσού δεν έχει γίνει αντικείμενο εξαντλητικής έρευνας μέχρι και σήμερα και στο μέλλον μπορεί να γίνει ακόμη πιο εκπεφρασμένη η χλωριδική σχέση μεταξύ των δύο βουνών.

Ελικώνας topoguide: Fritillaria graeca
Ελικώνας topoguide: Fritillaria graeca

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας του Ελικώνα, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στον οδηγό Ελικώνας topoguide.

Ο οδηγός Ελικώνας topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android μαζί με άλλες δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Ο Ελικώνας topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα της Κεντρικής Ελλάδας. Αποκτήστε τον οδηγό Ελικώνας topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Ελικώνας topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό Ελικώνας topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το topoguide Greece έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πέντε περιοχών, επιτρέποντας έτσι τη συνολική προβολή πολλών περιοχών της Κεντρικής Ελλάδας και την εύκολη εναλλαγή των διαδρομών, των εκατοντάδων Σημείων Ενδιαφέροντος και των δεκάδων σελίδων του οδηγού με τις αναρίθμητες φωτογραφίες.

Ελικώνας topoguide: Oprhys apifera
Ελικώνας topoguide: Oprhys apifera