Πανίδα του Ελικώνα

Πανίδα του Ελικώνα

Κείμενο: Γεώργιος Πουλής
Φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Ελικώνας topoguide
Ελικώνας topoguide: Ενήλικο αγριογούρουνο (Sus scrofa)

Για την πανίδα του Ελικώνα στο σύνολό της δεν υπάρχουν μέχρι τώρα συγκεντρωτικά στοιχεία. Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής πάντως, είναι ο λύκος (Canis lupus), ο οποίος τεκμηριωμένα έχει επανεμφανιστεί στο βουνό τουλάχιστον από το 2005. Ο λύκος ακολουθεί μια συνεχή πορεία ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια, επεκτείνοντας την περιοχή εξάπλωσής του, κυρίως λόγω της σταδιακής εγκατάλειψης της υπαίθρου από τον άνθρωπο. Το αγριογούρουνο (Sus scrofa) επίσης εμφανίζεται στο βουνό, όπως επίσης και τα συνηθισμένα θηλαστικά της ελληνικής υπαίθρου, όπως η αλεπού (Vulpes vulpes), ο σκατζόχοιρος (Erinaceus concolor), ο σκίουρος (Sciurus vulgaris) και ο λαγός (Lepus europaeus).

Ελικώνας topoguide
Ελικώνας topoguide: Αετομάχος (Lanius collurio)

Από τα πουλιά, σημαντική είναι η τεκμηριωμένη παρουσία του φιδαετού (Circaetous gallicus), ο οποίος χάρη στα θωρακισμένα του πόδια, εξειδικεύεται στη θήρευση φιδιών. Μέσα στα δάση, κοινή είναι η γαλαζοπαπαδίτσα (Parus caeruleus), ο καλόγερος (Parus major), ο κοκκινολαίμης (Erithacus rubecola), ο τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes), ο δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea) και ο σπίνος (Fringilla coelebs). Στις πιο ανοιχτές θαμνώδεις εκτάσεις, εμφανίζονται ο φλώρος (Carduelis chloris), η ασπροκώλα (Oenanthe hispanica), ο θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis) και ο αετομάχος (Lanius collurio) που χρησιμοποιεί τα αγκάθια των θάμνων για να καρφώνει τα έντομα, για να τα καταναλώσει αργότερα.

Σε όλους τους τύπους βιοτόπων θα συναντήσουμε την ευπροσάρμοστη γερακίνα (Buteo buteo) και στις αναρίθμητες ορθοπλαγιές, φυσικές ή τεχνητές, θα δούμε ζευγάρια βραχοκιρκίνεζα (Falco tinnunculus).

Ελικώνας topoguide
Ελικώνας topoguide: Τυφλίτης (Pseudopus apodus)

Από τα ερπετά, απαντά η κρασπεδοχελώνα (Testudo marginata) με το εντυπωσιακό της χέλυο (καβούκι), το οποίο ανασηκώμενο, σχηματίζει το χαρακτηριστικό κράσπεδο. Στον Ελικώνα εμφανίζονται κοινά είδη φιδιών όπως ο σαπίτης (Malpolon monspessulanus), ο λαφιάτης (Elaphe quatuorlineata), η δεντρογαλιά (Hierophis gemonensis) και το σπιτόφιδο (Zamenis situla), όλα είδη ακίνδυνα και χωρίς δηλητήριο. Η κοινή οχιά (Vipera ammodytes) εμφανίζεται επίσης, αλλά γίνεται επικίνδυνη μόνο όταν ενοχληθεί. Υπάρχουν αρκετά είδη συνήθων σαυρών, όπως η πρασινόσαυρα (Lacerta viridis) και η τοιχογουστέρα (Podarcis muralis), αλλά τα περισσότερα είδη "φιδόμορων" σαυρών, όπως ο Τυφλίτης (Pseudopus apodus).

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πανίδας της περιοχής του Ελικώνα περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Ελικώνας topoguide.

Ο Ελικώνας topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android από το Play Store.

Ο Ελικώνας topoguide είναι επίσης διαθέσιμος ως αγορά μέσα στην εφαρμογή (in-app-purchase) στην εφαρμογή Topoguide Greece, σχεδιασμένη ειδικά για συσκευές iOS (iPhone και iPad).

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του είδους.