Πηγές και κρήνες του Πάρνωνα

Πηγές και κρήνες του Πάρνωνα

Πάρνωνας topoGuide
Πάρνωνας topoGuide: Κρήνη της Δασικής Υπηρεσίας στα Τζίτζινα

Ο Πάρνωνας έχει πολλά πηγαία νερά. Όλα τα χωριά είναι χτισμένα σε θέσεις με σημαντικές πηγές και όλα στολίζονται με ωραίες κρήνες στις πλατείες και τις γειτονιές. Παράλληλα, πάνω στα παλιά μονοπάτια, αλλά και στο νεότερο οδικο δίκτυο, έχουν κατασκευαστεί ωραίες κρήνες. Μέσα στο δάσος και τις πλαγιές βρίσκει κανείς και ελεύθερες πηγές, όπως η Ψηλή Βρύση.

Πάρνωνας topoGuide
Πάρνωνας topoGuide: Η μεγάλη κρήνη στο χώρο αναψυχής του καταφυγίου του Δασαρχείου

Όλες οι μεγάλες κοιλάδες διαρρέονται από ρέματα μόνιμης ροής, που στο παρελθόν κινούσαν νερόμυλους και μαντάνια. Τα ρέματα της ανατολικής πλευράς, κοντά στον Πλάτανο, τροφοδοτούν δύο εντυπωσιακούς καταρράκτες, της Λεπίδας και το Μελίσσι.

Πάρνωνας topoGuide
Πάρνωνας topoGuide: Η μικρή πηγή στον Αγιώργη, στην περιοχή του Κάστρου της Ωριάς

topoguide Greece

Πηγές και κρήνες
του Πάρνωνα

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές πηγών και κρηνών του Πάρνωνα περιλαμβάνονται στον οδηγό Πάρνωνας topoguide.

Ο οδηγός Πάρνωνας topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Ο Πάρνωνας περιλαμβάνεται στην ομάδα της Πελοποννήσου. Αποκτήστε τον οδηγό του Πάρνωνα ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Πάρνωνας topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Πάρνωνα ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, κάνοντας τη σχετική αγορά από την ομάδα της Πελοποννήσου.

Ο οδηγός περιλαμβάνει περισσότερες από 52 πεζοπορικές διαδρομές και Σημεία Ενδιαφέροντος. Η εφαρμογή παρέχει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος των διαδρομών, καθώς και έναν πλούσιο οδηγό στη γεωγραφία, τη φύση και τον πολιτισμό της περιοχής.