Ερπετά & αμφίβια της Σερίφου

Ερπετά & αμφίβια της Σερίφου

Τα ερπετά αντιπροσωπεύονται στη Σέριφο από τις σαύρες και τα σαμιαμίδια, τα σμφίβια και τα φίδια. Θα βρούμε τις δύο κοινές σαύρες του Αιγαίου, το Σιλιβούτι (Podarcis erhardii) και την Τρανόσαυρα (Lacerta trilineata), καθώς και τον Αβλέφαρο (Ablepharus kitaibelii).

Στις ξερολιθιές κρύβονται αναρίθμητοι Κυρτοδάκτυλοι (Mediodactylus kotschyi), ενώ σε παλιές εκκλησίες, ερειπωμένα καλύβια και βραχώδεις τοποθεσίες θα δούμε Σαμιαμίδια (Hemidactylus turcicus).

Τα αμφίβια περιορίζονται σε δύο είδη, τον Ελληνικό Βαλτοβάτραχο (Pelophylax kurtmuelleri) και τον Πρασινόφρυνο (Bufotes viridis). Στους υγρότοπους και τις όχθες του φράγματος Στενού θα δούμε εύκολα Γραμμωτές Νεροχελώνες (Mauremys rivulata).

Έχουν επίσης καταγραφεί τα φίδια Λιμνόφιδο (Natrix tessellata),Έφιος (Dolichophis caspius), Αγιόφιδο (Telescopus fallax) και Σπιτόφιδο (Zamenis situla). Σημειώνουμε ότι η περιβόητη Οχιά της Μήλου (Macrovipera schweizeri), που ζει στην γειτονική Σίφνο, δεν υπάρχει στη Σέριφο.

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πανίδας της Σερίφου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Σέριφος topoguide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του είδους.