Τα πουλιά της Σερίφου

Τα πουλιά της Σερίφου

Serifos topoguide
Σέριφος
Κοράκι (Corvus corax) στις κορυφές των βουνών της Σερίφου

Η ορνιθοπανίδα της Σερίφου παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον, καθώς εκτός από τα πουλιά των φρυγανότοπων και των ημιορεινών λιβαδιών, θα βρούμε αρκετά αρπακτικά, είτε μόνιμα, όπως το βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus), είτε εποχικά, όπως ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), είτε περαστικά, όπως ο σφηκιάρης (Pernis apivorus) και ο φιδαετός (Circaetus gallicus).

Στους δύο αξιόλογους υγρότοπους του νησιού, στον Πλατύ Γιαλό και το Τσιλιπάκι, θα βρούμε μια ενδιαφέρουσα ποικιλία παρυδάτιων, που αυξάνεται κατά την μετανάστευση, όπως ο Αργυροτσικνιάς (Ardea alba) και ο Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta). Αντίστοιχα, στους διάφορους εποχικούς υγρότοπους θα δούμε είδη πουλιών που ζουν κοντά στο νερό και είναι ταυτόχρονα ανεκτικά στην ανθρώπινη παρουσία, καθότι οι περιοχές αυτές περιβάλλονται ή γειτνιάζουν με κατοικημένες ζώνες.

Στα μικρά ρυάκια που εκβάλλουν στις παραλίες (πχ. στο Λιβάδι) θα δούμε χαρακτηριστικά είδη αυτής της ζώνης, όπως η Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina) και ο Λασπότρυγγας (Tringa glareola). Τέλος, την Άνοιξη, στα διάφορα ρυάκια και λούτσες μπορεί να συναντήσουμε ορτύκια, μπεκάτσες και μπεκατσίνια.

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών πανίδας της Σερίφου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Σέριφος topoguide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του είδους.