Κύθνος: Χώρα-Λουτρά

Διαδρομή 1a: Χώρα-Λουτρά

Η διαδρομή Χώρα-Λουτρά υιοθετεί τον παλιό δρόμο επικοινωνίας των δύο οικισμών. Το παλιό, πολύ καλό, μονοπάτι έχει διασπαστεί από δρόμους και χωματόδρομους, η πορεία είναι ωστόσο ευχάριστη και κατάλληλη για όλη την οικογένεια, ειδικά αν γίνει στη φορά της περιγραφής, οπότε είναι συνεχώς κατηφορική.

Kythnos Mediodactylus kotschyi Kythnos Kythnos

Η πορεία ξεκινά, όπως και όλες οι διαδρομές που έχουν σαν αφετηρία τη Χώρα, από την πλατεία του Δημαρχείου. Ακολουθούμε τον κεντρικό δρόμο μέχρι το πρατήριο καυσίμων. Από εδώ μπαίνουμε σε καλό μονοπάτι, που σύντομα γίνεται δρομάκι. Τέμνουμε τον κεντρικό δρόμο και τον ακολουθούμε για λίγο: η διαδρομή μπαίνει σε δρομάκι αριστερά, το οποίο καταλήγει σε καλύβα. Από εδώ ξεκινά σύντομο, πολύ καθαρό μονοπάτι που φτάνει πάλι σε χωματόδρομο.

Ακολουθούμε αυτόν το χωματόδρομο επί 870 μ.: σταδιακά χειροτερεύει και γίνεται κατηφορικό δρομάκι. Το δρομάκι σταματά σε κτηνοτροφική εγκατάσταση: από εδώ ξεκινά το παλιό μονοπάτι που κατηφορίζει μαλακά μέχρι την είσοδο του οικισμού των Λουτρών.

Διασχίζουμε τον οικισμό από τον κεντρικό δρόμο, μέχρι τις λουτρικές εγκαταστάσεις, όπου η αφετηρία της Διαδρομής 1b (Λουτρά-Κάστρο Ωριάς).