Ανακαλύψτε την Οίτη

Ανακαλύψτε την Οίτη

Οίτη
Οίτη topoGuide: η λιμνούλα στις Λιβαδιές

Η Οίτη είναι ο μεγάλος όγκος που υψώνεται πάνω από τον κάμπο του Σπερχειού και αντικρυστά στην πόλη της Λαμίας. Αν και οι ασβεστολιθικές παρειές του βουνού είναι πραγματικά απόκρημνες, η ζώνη των κορυφών του είναι ομαλή, με μεγάλα λιβάδια και πολλά νερά, με πυρήνα το οροπέδιο Λιβαδιές. Γύρω από τις Λιβαδιές υψώνονται οι κορυφές Πύργος (2151 m), Γρεβενό (2114 m), Αλύκαινα (2052 m) και Αετοφωλιά (1910 m).