Πηγές και κρήνες της Πεντέλης

Πηγές και κρήνες της Πεντέλης

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

Οι σχιστόλιθοι που συνιστούν μεγάλο μέρος των πετρωμάτων της Πεντέλης, είναι πετρώματα αδιαπέρατα και έτσι το μεγαλύτερο μέρος των νερών της βροχής απορρέει μέσω ενός ιστού από κανονικά συγκλίνουσες ρεματιές και δημιουργεί ρέματα σχεδόν μόνιμης ροής. Oι ρεματιές είναι ένα από τα πιό ενδιαφέροντα στοιχεία του φυσικού τοπίου της Πεντέλης. Οι πιό γνωστές είναι οι ρεματιές του Χαλανδρίου, η Βαθιά Χούνη, της Ραπεντώσας, η Βάγια, το Σφαλακτό, το Λυκόρεμα, του Κοκκιναρά και της Ραφήνας.
Αρκετες πηγές και κρήνες συμπληρώνουν την εικόνα.

Πεντέλη topoguide
Πεντέλη topoguide: Η πετρόχτιστη κρήνη στο ξωκλήσι των Αγίων Ασωμάτων

Το Λυκόρεμα, δηλ. ο κοινός κορμός των ρεματιών Βαλανάρη και Βαθύρεμα, διατρέχει μια βαθιά σχιστολιθική χαράδρα, ανάμεσα στον οικισμό Ντράφι και το - τώρα καμένο - δάσος. Χάρις στη μεγάλη και με αδιαπέρατα πετρώματα λεκάνη απορροής, το ρέμα έχει αρκετό νερό πολλούς μήνες το χρόνο. Αν και οι πλαγιές της λεκάνης δεν είναι ιδιαίτερα απόκρημνες, ο άξονας της ρεματιάς έχει πολλά σκαλιά και λίγο νότια του δρόμου Ντράφι-οδός Αιολίδας, η ροή του νερού σχηματίζει έναν εντυπωσιακό καταρράκτη.

Πεντέλη topoguide
Πεντέλη topoguide: Ο εποχικός, ωστόσο εντυπωσιακός, καταρράκτης στο Ντράφι

Ρέματα, πηγές και κρήνες της Πεντέλης

Φωτογραφίες και περιγραφές των ρεματιών, των πηγών και των κρηνών της Πεντέλης περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Πεντέλη topoguide.

Η εφαρμογή Πεντέλη topoguide είναι διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android από το Play Store.

Η εφαρμογή Πεντέλη topoguide είναι επίσης διαθέσιμη ως αγορά μέσα στην εφαρμογή (in-app-purchase) στην εφαρμογή Topoguide Greece, σχεδιασμένη ειδικά για συσκευές iOS (iPhone και iPad), που δίνει πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές των επιμέρους περιοχών της Ελλάδας.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος.