Πηγές, ποτάμια και λίμνες της Οίτης

Πηγές, ποτάμια και λίμνες της Οίτης

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: Η βρύση Μουτσάρα, στο δρόμο προς το Νεοχώρι

Η Οίτη έχει πλουσια και ταυτόχρονα ιδιόμορφη υδρογραφία, τόσο σε επιφανειακά, όσο και σε υπόγεια νερά. Λόγω του καλύματος του φλύσχη στον πυρήνα του βουνού, οι απορροές είναι σημαντικές και έντονες - και κυρίως άμεσες, μετά τα καιρικά φαινόμενα. Η έντονη επιφανειακή απορροή είναι ένα από τα αίτια που δημιούργησαν τα εντυπωσιακά συστήματα καταρρακτών, κυρίως στην ανατολική και ΒΑ όψη του βουνού.

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: Το Θεματικό πάρκο της Καστριώτισσας έχει δομηθεί γύρω από το μεγάλο ρέμα του χωριού, τους καταρράκτες και τις παλιές υδροκίνητες βιοτεχνίες

Το επιφανειακό δίκτυο εκφράζεται με πλήθος από πολλά μικρά και μεγάλα ρέματα, ενώ το υπόγειο από τις αναρίθμητες πηγές. Σημαντικό τμήμα των επιφανειακών υδάτων της Οίτης, αποστραγγίζεται επιφανειακά μέσω του Ασωπού, του Βαλορέματος-Γοργοπόταμου (αρχαίου Δύρα), του Ξεριά της Υπάτης και του Ξεριά των Άνω Βαρδατών, που καταλήγουν όλοι στη λεκάνη απορροής του ποταμού Σπερχειού (άρα μπορούν να θεωρηθούν παραπόταμοί του). Όλο το δυτικό τμήμα του βουνού απορρέει προς τη λεκάνη του Μόρνου και τροφοδοτεί τον ομώνυμο ταμιευτήρα. Τέλος, ένα τμήμα στα νότια ανάγλυφα αποστραγγίζεται στη λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού.

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: Ο καταρράκτης Κρεμαστός

Ενδιαφέρον επακόλουθο της εκτεταμένης ζώνης του φλύσχη είναι οι διάφορες λίμνες, άλλες πρόσκαιρες και άλλες μόνιμες, που συναντάμε στην ανώτερη ζώνη, με πιό γνωστή τη λιμνούλα στις Λιβαδιές.

Οίτη topoGuide
Οίτη topoGuide: Η πηγή Αμαλιόβρυση, αφιερωμένη στη βασίλισσα Αμαλία που επισκέφτηκε την Οίτη

Οι πηγές είναι άφθονες σε όλες τις πλευρές του βουνού και προφανώς οι μεγαλύτερες έχουν αποτελέσει το επίκεντρο της χωροθέτησης των οικισμών. Οι περισσότερες πηγές, τόσο μέσα στα χωριά, όσο και στην ύπαιθρο, στολίζονται από μεγάλες, πέτρινες κρήνες.

Φωτογραφίες και περιγραφές για από τις πολυάριθμες πηγές και κρήνες της Οίτης περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Οίτη topoGuide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος με ακρίβεια.